Arkiv | workshops RSS feed for this section

Co-creation workshops

11 nov

I løbet af august og september måned søgte vi samarbejdspartnere til en co-creation proces med henblik på at kvalificere kravspecifikationer og funktioner til Rockens Danmarkskort. Formålet har været at videreudvikle og kvalificere de indsigter vi allerede har opnået med participatory design-gruppen og i endnu højere grad teste hvad den ’almindelige’ bruger langt fra museet kan se af mening i projektet.

Valget faldt på det digitale konsulentbureau Advice Digital, fordi de er rigtig skarpe på hvordan brugernes behov opfyldes bedst og det skisma, der er mellem brugernes oplevelse og museets behov for indsamling og dokumentation.

Her i oktober og november har vi så sammen med Advice Digital afholdt to workshops med en gruppe af fantastisk engagerede deltagere. På den første workshop kortlagde vi bl.a. selve koncertoplevelsen og hvad deltagerne egentlig ønskede at dele fra deres oplevelser – både før, under og efter.

2013.11.11 - Workshop 1

2013.11.11 - Workshop 2

Herefter skulle deltagerne forholde sig til en hjemmeside, der favner dansk rockhistorie; hvordan ser den ud og hvilke indholdselementer er vigtige at have med. Deltagernes idéer og tanker blev samlet på en masse plancher, som kan bruges som mood-boards i forhold til at kvalificere funktioner og interaktionsdesign for Rockens Danmarkskort. Med udgangspunkt i deltagernes input udviklede Advice Digital fire designprincipper, som den digitale platform kan gøre brug af:

–          Den personlige mixer

–          Den taktile oplevelse (touch first)

–          Opdagelsesrejsen i det store univers

–          Tydelige stemmer

Netop det sidste princip fremhævede rigtige mange af deltagerne til workshop nummer 2 som vigtig for dem: det skal være tydeligt hvornår indhold kommer fra museet og hvornår indhold kommer fra andre former for brugere. Mange af dem nævnte også at indhold skal verificeres af museet, så der er en gennemskuelig adskillelse mellem de forskellige former for indhold. En tanke der også har været til stede ved den forrige runde af workshops; forholdet mellem det mere leksikale indhold versus det sociale indhold. Museet skal altså ikke være bange for at kuratere indholdet, men samtidig skal det sikres, at brugere stadig har lyst til at donere deres oplevelser eller deltage i diskussioner – det er jo netop ved brugernes deltagelse at platformen bliver levende.

Til workshop nummer 2 skulle deltagerne yderligere bl.a. tage stilling til de ’wireframes’ som Advice Digital har tegnet og diskutere de forskellige elementer og afslutningsvis prioritere mellem dem. Et eksempel på et ’wireframe’ for forsiden er dette:

2013.11.11 - wireframe

Her er det især designprincippet ’den personlige mixer’, der tydeligt gøres brug af. Deltagernes input har været rigtige spændende at høre og de er en kæmpe hjælp for os i den næste tid, hvor der er en masse afklaringer, der skal tages stilling til i forhold til videreudviklingen af platformen og indsamlingen af indhold.

Om to ugers tid skal vi holde et afsluttende arbejdsmøde, hvor Advice Digital skal overlevere deres anbefalinger til kravspecifikationer og stilladsering af brugeradfærd. I hører nærmere her på bloggen, når det sker  🙂

Foreløbig afrunding på workshop-forløb

29 apr

Nu nærmer den 1. maj 2013 sig, hvilket blandt andet betyder tidspunktet for mit (Lines) tilbagetog fra den praktiske involvering i Rockens Danmarkskort. Resten af min periode som phd. studerende skal nemlig bruges på at analysere og skrive om processen, som vi hidtil har været igennem. Det glæder jeg mig til at kigge nærmere på! Og jeg vil også prøve løbende at skrive videre her på bloggen om de indsigter analyse- og skrivefasen giver.

Men som en foreløbig afrunding på min involvering i udviklings-processen har jeg lavet en liste over de vigtigste input, der er kommet fra samarbejdet med Rockens Danmarkskort gruppen. Meget er allerede beskrevet i opslagene om de enkelte workshops, men her kommer altså en mere samlet liste.

Jeg har delt inputs op i to: dem der er mere relateret til konceptet “Rockens Danmarkskort” og dem der er mere specifikke i forhold til design og funktioner på platformen. Derudover har jeg også medtaget diskussioner fra workshops’ene, som i højere grad har sat ting til debat end de har givet klare anvisninger, men som har været utrolig vigtige ifht. at få overvejet vigtige aspekter af projektet.

Kommentarer modtages som altid gerne!

 

Konceptet ”at fortælle stedernes historier”:

– deltagerne kunne og ville fortælle og lytte til andres stedsspecifikke rockhistorier => indholdet findes og publikum findes (men hvordan overføres det til det digitale rum?)

-stor variation i historierne (stedets rolle, facts, personligt vs. mere overblik/rockhistorie, de kendte vs. den daglige oplevelse)

-deltagerne var både interesserede i de historier, de kunne identificere sig nært med og dem der lå mere fjernt fra deres egen livsverden

-deltagerne var mest interesserede i at fortælle og lytte til historier som var skabt på et løst grundlag (altså uden ex. guidning ved snævre spørgsmål)

Design og funktioner:

-kortet er en vigtig orienteringsfaktor (desværre var det dog ikke muligt at realisere kortfunktionen i den første betaversion af Rockens Danmarkskort, da det var for dyrt)

-museet skal være indholds-leverandør, før det kan forvente noget at brugerne, brugerne trigger ikke på den helt åbne platform.

-forskellige indgange til sitet: geografisk kort, tidslinje, tagcloud (?) og ’Følg et band rundt i DK’ (mulighed for at følge en tour rundt i landet)

-mulighed for social tagging

-forbindelse til Twitter, Facebook og andre sociale medier.

-museet skal være aktiv med kampagner på sitet: eks. kampagner for forskellige målgrupper (f.eks. tidsligt eller geografisk defineret), ”månedens historie”, crowdsourcing baseret på den enkeltes historie/meninger: ”hvilke ti steder skal du have været før du dør?”, efterlysninger: ”vi mangler navnet på bandet der spillede første koncert på Loppen”

 Diskussioner og spørgsmål til både koncept og design, som opstod i processen:

Socialt eller facts

-Er det et socialt medie a la facebook eller et leksikon/en opslagsbog over danske rocksteder.

Personlige historier eller kollaborativ portrættering af det geografiske sted

-Det sammenstykkede portræt af det geografiske sted og dets særkende vs. listen af personlige historier. … Hvordan faciliteres den kollaborative konstruktion af rockstedernes portrætter?

Historisk dokumentation eller aktuelle nyheder?

-Skal sitet formidle stedernes historie eller også være koncertkalender for nutidens spillesteder?

Brugerne:

-Hvem er brugerne: nogle der allerede efterspørger indhold eller nogle der skal overraskes med en oplevelse (serendipity)

Afsender, autoritet og expertise

-Må ikke være for bottom-up drevet, så det skøre, skægge, irriterende, dårligt formidlede får forrang, men skal heller ikke blot være en formidlingsplatform for museets viden

-Hvordan undgår man, at steder med lang historie ikke drukner i for mange historier og klip., hvem prioriterer hvad der skal med?

-Museet skal ikke være bange for at have en kuraterende ekspertrolle på platformen.

WORKSHOP 4

12 okt

Så har Rockens Danmarkskort-gruppen været samlet igen, og det var første gang efter en sommer med afprøvning af beta(test)-versionen www.rockensdanmarkskort.dk

Det materiale, der er blevet lagt på Rockens Danmarkskort er primært kommet ind ved hjælp fra gode kontakter som Thomas Gjurup, Paul Nowak og Janus ????, og ved at vi (især Sanne, Mette og Jacob fra Rockmuseet) har hjulpet til med at sætte ”steder” på ”kortet” ved at skrive tekst, lave videoer og indscanne materiale. Derudover er der kommet de 70 personlige historier vi fik på standen på Roskilde Festival i juli.

Formålet med denne første ud af tre workshops i 2. runde var at evaluere beta-versionen og særligt det indhold den har indsamlet.

Workshoppen skulle altså svare på:

-hvilke historier/materialer på rockens danmarkskort fungerer og hvilke gør ikke? hvilke typer historier/materialer skal rockens danmarkskort efterspørge hos den almindelige bruger i fremtiden?

-hvilke ”steder” på rockens danmarkskort fungerer og hvilke gør ikke? hvordan sammensættes et ”sted” med den rette balance af facts, profilbeskrivelse og historier mm.?

Historier/beretninger

Gruppen var blevet bedt om surfe igennem indholdet på beta-versionen og fremhæve gode og mindre gode historier. Udgangspunktet for øvelsen var at starte fra gruppens umiddelbare indtryk, og så på den baggrund udvikle nogle typologier for materialet. Der bliver dog nævnt, at det er svært at skelne godt og skidt, uden at have kriterier, er det teknisk, historiemæssigt eller hvordan skal materialerne evalueres?

Alligevel er det muligt for alle deltagere at fremhæve bestemt materiale, og noget af materialet bliver også fremhævet af flere i gruppen.

Flere fremhæver historien om Solomon Burke på Roskilde Festival. Den vidner om en der har fået en overraskelse og oplevet en vild koncertoptræden. Den er sjov at læse for hende, som selv var med til koncerten og nu kan ”opleve sin egen historie igen” (J) ved at læse historien. Men den er også sjov for hende, som ikke var der. Der mangler dog datering og bandnavn mm.

Der er meget materiale fra ”stedet” Gladsaxe Teenclub som bliver fremhævet som interessant materiale, f.eks. plakaterne, fanbrevene (især når de er beskrevet og koblet sammen med facts om stedet) og brevene fra og om go-go pigerne, som er korte tekster der siger en masse og det giver et godt billede af tiden. Desværre kan det nogle gange være svært at finde tekst til billeder og breve mm.

Generelt duer det ikke med materiale uden beskrivende tekst til.

Der er mange forskellige typer af videoer der er interessante. Både når Thomas fra Sex Beat Records fortæller om butikken, når Magtens Korridorer fortæller røverhistorier og når Flemming Rasmussen fra  Sweet Silence studiet fortæller om forskellige tekniske indspilnings-trends gennem tiderne. MEN teknisk duer det ikke, når Magtens Korridorer taler mere til hinanden end til kameraet og når lyden forsvinder hver gang Flemming Rasmussen drejer på hovedet. Måske skal formatet og formkravene være utroligt simple for at det kan lade sig gøre at lave ordentligt materiale.

En deltager nævner at han generelt ikke synes, at de personlige fanberetninger er så interessante, men at f.eks. historien fra Popshop om Aron Carter og de mange fans der forhindrede ham i at komme ud på gaden fungerer godt, fordi den zoomer ud og beskriver fankulturen som et fænomen at se tilbage på.

En historie der går bag musiklivets lukkede døre, f.eks. Flemming Rasmussens historie om Metallica, er også interessant.

Personlige beretninger som John Lennon i Thy, U2 1982, og ”Se den tapre lille fyr” er interessante, men hvis de ikke er godt skrevet eller uklare bliver det noget hø som eks. Endelig på Orange og ”Drunk-ass kold i random camp. Generelt med de personlige historier, hvis de er godt skrevet er det interessant, også selvom det ikke er direkte relevant ifht. egne oplevelser eller musik-præferencer. En deltager nævner at det er godt med beretninger der ikke bliver for lange.

African Einstein fremhæves som en historie der både er en personlig beretning om en oplevelse, beskriver det unikke ved oplevelsen godt og kobler det til både Roskilde Festival og den specifikke scene, Gloria.

Nogle historier skuffer, fordi de er korte og mangefulde, eks. Led Zeppelin i KB og Winona Afskedskoncert.

Steder:

En del forskellige ”steder” på Rockens Danmarkskort fremhæves for både godt og skidt:

Thomas P. Hejle (fedt at læse om et sted der har haft stor betydning for dansk hip hop, man lærer noget nyt)

Gladsaxe Teenclub (masser af spændende materiale og gode beskrivelser af materialet)

Stengade (god præsentation med en masse forskelligt materiale, interessant med tidslinjen der giver overblik)

Fjordvilla (for en deltager er det genkendelsens glæde, men der studses over ting der mangler og over hvorfor Butterflies sad der på trappen og ventede, det bliver tilføjet til kortet samme aften: -), for en anden deltager vækkes der nysgerrighed ”hvordan så det ud?” fantastisk at se et billede af huset der ikke findes mere og andet billedmateriale derfra, selvom det er en tid der ikke eksisterer mere er det alment interessant, mener gruppen)

VEGA (en guidet videotur rundt i huset fungerer rigtig godt)

Sweet Silence studiet (materialet mangler lidt mere skarphed og volumen, selvom nogle af videoerne er interessante)

Odense Musikbibliotek (god præsentation på video, godt at der er musik til videoerne)

Batman (en enkelt lille flyer siger en masse om et sted og en tid)

Sex Beat vs Popshop (en deltager fremhæver at Popshop fungerer bedre, fordi det er et tilbageblik på en afsluttet historie)

Teksten om stederne i bjælkerne fungerer godt, nogle ganger slutter de lidt abrupt. Det er generelt godt når et sted har meget materiale, både tekst, billeder og video. Nogle i gruppen mener at der bør være en mere klar kronologi i præsentationen af materiale på stedsopslagene, så f.eks. videoerne fra Sex Beat Records præsenteres i en rækkefølge, hvor man først hører om stedet og så mere generelt om lokalområdet, Pisserenden. Lige nu er det tilfældigt/op til en selv hvilket materiale om ”stedet” man får set.

Nogle af steds-opslagene kan evt. opfattes/udnyttes som PR/reklame? Bliver det et problem for museet?

Hvem bestemmer hvad der er centralt? Hvordan tydeliggøres det at nogle steder har haft central betydning, når alt er lige og ellers baseret på personlige beretninger. Skal museet gøre det?

Typer af bidrag

I den anden halvdel af workshoppen var det meningen, at gruppen skulle forsøge at komme op med nogle kategorier eller typenavne for det materiale, der nu er indkommet til Rockens Danmarkskort. Ideen var at sådanne definitioner vil kunne hjælpe fremtidige bidragere til at se, hvordan de kan bidrage. Noget af det respons vi har fået på beta-versionen, både ifbm. Roskilde Festival og vores advisory-board møde (som vil blive beskrevet snarest i en blogpost), har nemlig været at det er svært helt at gennemskue, hvordan man kan deltage på Rockens Danmarkskort, hvilke typer af materiale og historier gælder? Det kunne evt. være en hjælp at liste en masse eksempler eller typer som bidragere kunne inspireres af.

I stedet opstod der en længere debat om hvor meget det brugerskabte skal vægtes på Rockens Danmarkskort. Er det ikke vigtigere, at museet bruger ressourcer på at gå ud og indsamle materiale fra ”stederne”, og så kan det brugerskabte indhold komme til senere? Og, jo, det er rigtig vigtigt at der opbygges en kritisk masse af materiale der kan beskrive ”stederne”. Samtidig, har hensigten med kortet også været at opbygge et ”community” af bidragere (som både kan være folk fra spillesteder, rockskribenter, lokal-arkivarer, rock-nørder, musikere, rock-fans, koncertgængere osv.) som kan fungere som en alternativ vej til indsamling hos museet. Det har været vigtigt for projektet at eksperimentere med, hvor langt man kan komme med indsamling via brugerinvolvering (og her tænkes brugere så bredt som fra spillestedsleder til den 14 årige koncertgænger). Til at hjælpe med at forstå hvilke muligheder og begrænsninger der er ved brugerinvolvering, har vi engageret Rockens Danmarkskort gruppen, som repræsentanter for forskellige typer af bidragere.

Der dukker nu en masse andre spørgsmål op, som måske lægger mere op til at museet tager stilling og laver kriterier, eks.: Som det er nu er det meget mangfoldigt og ikke rockhistoriens Jellingestene, mere flimmer/ mangfoldighed/nutidsmateriale og mindre historiske vejsidehistorier. Skal det ikke skærpes, så der er klarhed omkring, hvad der skal bruges ressourcer på? Hvad skal behandles og registreres? Hvordan opfindes der et systematisk ”tagging” og registerings-system der evt. kan kombineres med museets øvrige samling? Det er nogle gode spørgsmål, som museet kommer til at tage stilling til. Dog har tanken med workshops’ene været at få opbygget et grundlag at tage disse beslutninger på og evt. lade gruppen være med-beslutningstagere på nogle af forholdene.

Så opgaven med at finde typologier blev aldrig rigtig til noget… Men flere deltagere nævnte at folk nok løbende finder ud af, hvad de kan bidrage med ved at se på det allerede eksisterende materiale på sitet (en slags ”stilladsering ved eksemplets kraft”). Der var dog en enkelt gruppedeltager, der afleverede en liste over typer af indhold som Rockens Danmarkskort kan efterspørge. En slags opskriftliste til den potentielle bidrager på siden.

Den ser sådan ud:

Fan-generede historier

Musiker-generede historier

Branche-person generede historier

Videomateriale

Billeder

Tekst

Efterlysninger

Historier fra 60’erne, 70’erne, 80’erne, 90’erne osv.

Jeg kom også selv frem til et par stykker i løbet af workshoppen, så jeg fortsætter listen med:

Retrobeskrivelser/zoom ud/beretninger om en svunden tid

Beretninger fra bag musikkens døre

Scrapbogen (upload dine billeder og gamle koncertbilletter fra et bestemt sted)

Turnéberetninger (hvor spillede I på jeres turné i 1985?)

Internt snak/beretninger (a la Magtens Korridorer, kunne også være to go-go piger på en video der snakker om gamle dage)

Der er nok flere af typerne der er sammenfaldende, og måske matcher deres natur ikke så godt hinanden, men det var nogle bud, som evt. kan lede os videre, hvis det er den retning vi vil gå for at hjælpe potentielle bidragere på sitet.

Det var alt for nu!

Næste workshop afvikles, hvis alt går efter planen, inden årets udgang og der bliver fokus på videreudvikling af sitet.

Workshop3 temaer til diskussion

22 feb

Kære Rockens Danmarkskort-gruppe ,

Jeg har forsøgt at få et overblik over de diskussioner vi havde på workshoppen i onsdags, og vi kom jo vidt omkring og hoppede lidt frem og tilbage i emnerne, så det var ikke helt nemt. Til gengæld var det en rigtig spændende workshop!
Herunder har jeg lavet nogle overskrifter for vores diskussioner, hvis der er noget vigtigt jeg ikke har fået med, så tilføj meget gerne. Som I kan se og sikkert også husker er mange af emnerne jo fortsat til diskussion og der er derfor en masse spørgsmål i teksten. Forhåbentligt kan vi begynde at svare på nogle af disse spørgsmål, når vi har holdt møde med Mikkel den 29. og lagt lidt mere konkret plan for sitet. Og hvis I har bud på svar hører vi det jo også meget gerne.

Hilsen fra Line

Definitionen på det steds-specifikke:
Vi diskuterer i lang tid skellet mellem, hvad der er stedsspecifikt og hører til på Rockens Danmarkskort og hvad der ikke er?
Består det stedsspecifikke i, at man stiller skarpt på det unikke særkende ved stedet og dets betydning for dansk rockhistorie, eller er det nok at en oplevelse, anekdote og fakta kan knyttes op på stedet? Et eksempel vi diskuterede var en koncertoplevelse på VEGA: Er en enhver koncertoplevelse på VEGA guf for Rockens Danmarkskort, eller skal koncertoplevelsen kunne illustrere VEGAs særkende som spillested; baseret på eks. rummet, lyden, stemningen eller lignende. Fokus har hidtil blot været, at fortællinger og fakta skal kunne knyttes op på et kort, men bør vi også lægge et fokus ind i sitets design, der giver ekstra fokus på spillesteders særkende, det der adskiller dem fra andre steder?
Et andet spørgsmål omkring det stedsspecifikke kom op: Kan det stedsspecifikke lagdeles: Så stedet kan være både en egn, en by og et spillested, eller hvad er enheden for et sted?

Fokus Museum/Rockens Danmarkskort:
Diskussionen om det stedsspecifikke hænger også sammen med diskussionen om mere generelt fokus. Rockens Danmarkskort skal fokusere på noget som resten af museet ikke allerede fokuserer på (/kommer til at fokusere på). En nævner, at Rockmuseet generelt bør skille sig ud og ikke blot fokusere på facts, men også på følelser og genkendelse, fordi det handler om musik. Skal Rockens Danmarkskort så skille sig ud fra resten af museet ved at fokusere på fakta omkring spillesteder, mens museet går mere i dybden med musikoplevelser og fanoplevelser? Eller skal Rockens Danmarkskort også have et socialt og oplevelses/følelsesbaseret perspektiv? Skal skellet mellem museum og Rockens Danmarkskort nærmere ligge ved skellet mellem det, der kan sættes sted på, og det der ikke kan? Således at Gasolins bandvogn ikke kan være på kortet, mens oplevelsen af bandets første koncert godt kan.

Redaktørrolle:                                                                                                                                                                                                            Hvem bestemmer, hvad der skal lægges på kortet og hvad der skal blive på kortet?
Det nævnes, at det ville være dejligt, hvis initiativet til at lægge spillesteder på kortet kommer fra spillestederne selv eller ildsjæle derude, der kender til stedernes betydning for dansk rock. Men…. så let bliver det nok ikke. Der kan være tilfælde, hvor museet går ind og opretter en faktaboks, som brugerne så kan arbejde videre med. Museet kan også tage initiativer til at grave videre i spændende historier som er kommet op på kortet. Museet skal også rense ud i irrelevant materiale og kommentarer.
Der skal findes en balance mellem, hvad museet gør og hvad spillestederne gør, evt. en skabelon / kravspecifikation der tydeliggør dette.

Tilstrømningen:
Igennem deltagergruppens netværk håber vi at kunne vække opmærksomhed. Samt ved at tage på tour og promovere kortet. Spillesteder og festivaler er allerede organiserede, brug de kanaler! Generelt ligger der et kommunikationsarbejde her, som Lise, Jacob og Line skal arbejde med i løbet af foråret.

Fastholdelse:
Når brugerne ”klikker sig forbi” sitet er det vigtigt, at der allerede ligger noget materiale, der kan underholde og fastholde dem. Det er vigtigt at sitet ikke kun lægger op til, at man skal bidrage, men også tilbyder noget til brugeren. Det er altså vigtigt, at der fra start af lægger materiale på sitet. En (ambitiøs?!) målsætning kunne være, at der ligger mindst to punkter per hver af de 98 kommuner i Danmark, når vi går i luften til sommer. De relevante personer fra disse steder kan kontaktes og bedes lægge deres sted på kortet inden juni.

Strukturen:
Vi diskuterer hvorvidt, der skal være tale om et kort, en tidslinje, en søgeboks etc. som den primære indgang til spillestedernes profiler og anekdoter. Det er personligt, hvad der er tillokkende. Meningerne om de to eksempler på sites, vi har kigget på til i dag, er blandede. Nogle synes tidslinje er mest appellerende. Nogle finder kortet med koncentrationer af mange punkter på bestemte steder forvirrende, mens en anden synes det er overskueligt nok, eks. hvis der indsættes en lup i kortet, der kan samle flere punkter i et. Det nævnes også, at kortet kan have den ulempe, at man har tendens til at lede i det område, man kender i forvejen. Hvis der derimod var tematiske indgange, var der måske større mulighed for, at man lod sig inspirere til at lade sig fortælle om noget nyt.

Hvem er modtageren:
Tilbyder vi en service til folk der efterspørger den og allerede er interesserede, eller skal kortet tilbydes/sælges som en oplevelse?

Brugerprofiler:
Der er en praktisk diskussion om, hvorvidt sitet skal operere med brugerprofiler eller ej. Flere nævner at det er afskrækkende at skulle have endnu en brugerprofil. På den anden side kan det virke useriøst ikke engang at turde bede folk om deres kontaktinfo, og samtidig vil det besværliggøre indsamlingsfunktionen som Rockens Danmarkskort også skal have.

Liste over alle rockhistorier fra workshop1 og 2

13 feb

Jeg har lavet et overblik over alle de historier der er blevet fortalt på de første to workshops.  Det er blot i stikordsform, men håber at de giver mening alligevel. Hvis I opdager en historie der mangler, så tilføj endelig, for der gik desværre et par tabt i sidste workshop. Håber de kan være til inspiration før workshoppen på onsdag.

Historier fra workshop1:

Jan fortæller om Vanløse Bio: Et spillested/pladestudie, der ikke findes mere. Her blev utallige danske hits indspillet, med bl.a. Gustav Winkler bag roret.

Ingrid fortæller om Rosborg Gymnasium: et gymnasium som spillested, ”mit møde med heltene” fra Christianshavns Bigband.

Pernille og Katrine fortæller om Vesterbro Festival: Anekdote om fanoplevelse og kontakt mellem fan og band.

Uffe fortæller om radioen på drengeværelset i Roskilde, som han lyttede til hver eftermiddag og på den måde lærte rockmusik at kende.

Jacob fortæller om Holmegårdsskolen, Hvidovre: Kashmirkoncert, flere perspektiver på samme koncertbegivenhed.

Birgitte fortæller om Butterflies turne på Færøerne: beretning om hvordan det var at være stjerne på Færøerne.

Frederik fortæller om Krudthuset, Veddelev, Roskilde: ungdomsskolen hvor han spillede rock og fik venner at spille med.

Lars fortæller om Skjoldhøj Kollegiet, Brabrand: profil af et ”spillested”, der ikke findes mere.

Troels fortæller om Tåstrup-området: hvilke spillesteder har der været, hvilke bands og hvilke sammenhænge, graver i den lokale historie

Historier fra workshop2:

Runde1: temaer+spørgeguide

Runde1tema2: Pernille fortæller om Roskilde Festival som det første sted der for alvor havde betydning for hendes forhold til rockmusik. Her fik hun et mere selvstændigt forhold til musikoplevelser, kunne gå alene rundt og høre musik med venner.

Runde1tema3: Jesper fortæller om Café Bohème i Skanderborg, hvor små up-coming bands spillede i 90’erne, og hvor han også selv spillede en vellykket koncert i et stuvende fyldt lokale.

Runde1tema4: Frederik fortæller om Krudthuset i Veddelev. Han fortæller, hvordan han begyndte at komme der og hvad stedet betød for hans forhold til rockmusik.

Runde1tema5: Jan fortæller om at være til Gutter Island Festival omkring år 2000. Festivalen foregik/går på et gammelt fort og Powersolo spillede i kasematterne mellem hvælvinger. Festivalen er lille og intim, og de forskellige bands interagerer med hinanden/spiller for hinanden på skift.

Runde1tema5: Uffe fortæller at CV Jørgensen i 90’erne skulle spille for første gang i mange år. Han og en ven tog til Århus Kongrescenter samme dag som koncerten for at tjekke om der stadig fandtes billetter. Det gjorde der ikke, men Uffe og hans ven gemte sig i kongrescenteret, røg en joint og sneg sig senere med ind til koncerten.

Runde1tema7: Ingrid fortæller om Skive som et sted, der bør være på Rockens Danmarkskort, da byen/egnen på trods af størrelse har formået at levere et antal vægtige nye bands indenfor de sidste 15 år.

Runde1tema7: Lars fortæller om Gimle, et regionalt spillested i Roskilde der selvfølgelig skal med på Rockens Danmarkskort. Måske er det ikke Lars der skal fortælle historien, men nogle af dem der har været tilknyttet spillestedet gennem mange år.

Runde1tema7: Lise fortæller om Femøren som et sted der skal med på Rockens Danmarkskort på baggrund af en bestemt oplevelse hun har haft derude. Earth Wind and Fire skulle spille, men et ordentligt regnvejr tog til og skræmte en stor del af publikum væk, da koncerten gik i gang stoppede regnvejret, bandet gav et brag af en koncert for dem der havde trodset regnen, og så snart koncerten var slut begyndte uvejret igen.

Runde1tema7: Troels fortæller om området: Tåstrup, Albertslund, Hedehusene og Ishøj. Et område der ligger i en passende afstand til Kbh i forhold til at en selvstændig musikscene kunne opstå her i 60’erne.

Runde2: temaer uden spørgeguide.

Runde2tema1: Jan fortæller om den radio han fik af sin morfar som gav ham mulighed for at høre rock-musik på Luxembourg-kanalen. Han lavede optegnelser og lister over de ting han hørte på kanalen.

Runde2tema1: Jesper fortæller om hvordan han først lyttede til pop-musik, senere fik interesse for rock og også begyndte at spille i rockband selv. Fortæller også om en storslået comeback koncert med DuranDuran på Skanderborg Festival.

Runde2tema1: Lars fortæller om radioen som det ”sted” hvor han først opdagede musik, eks. ved at lytte til radio-rita. Her opdagede han bands som REM og AC/DC.

Runde2tema1: Troels fortæller om det sted hvor han lærte ”voksenmusik” at kende, det var i hans forældres bil, og det var Abba og latinamerikansk dansemusik. Derudover har en vens soveværelse og Rytmeposten i Odense haft betydning for hans forhold til rockmusik.

Runde2tema4: Birgitte fortæller om hvordan hun begyndte at spille musik. Hun formede band i skolen med piger fra klassen, de gik hos en privat musiklærer og senere spillede de mange koncerter på Fjordvilla i Roskilde i selskab med andre af 60’ernes danske stjerner.

Runde2tema4: Pernille fortæller at hun lærte at spille fløjte i musikskolen, men hurtigt fandt ud af at hun ikke var så musikalsk, og at det var sjovere at lytte og komme ind på musikken på den måde, end at selv skulle spille.

Runde1tema5: Lise fortæller om en koncert med en særlig stemning blandt publikum. En soulmusiker på Roskilde Festival, der var for meget af det gode og vulgær, og som ikke ville stoppe da hans spilletid var ovre. Selv da tæppet faldt ned blev han ved, til sidst måtte de klippe lyden fra ham. Birgitte spørger til antal af publikum og om det er farligt at stå en koncert som den.

Runde2tema7: Ingrid fortæller om Thylejren og andre festivaler i DK som bør være med på kortet. Fra Thy kunne hun ønske sig lyd-/videooptagelser fra koncerter og et interview med Peter AG som spillede der.

Runde3: Valgfri emner.

Fortæl om alle de steder du har været til koncert? Ingrid forsøger at fortælle om alle de steder hun har været til koncert: til Gnags-koncert i idrætshuset i Vejle, til Jelling Festival, Huset i Århus, Roskilde Festival, Vega og Parken osv.

Hvad var den bedste koncertoplevelse nogensinde? Uffe fortæller om dengang han snød sig ind til koncert med CV Jørgensen, se også historien fra runde1.

Hvor er det mest specielle/underfundige sted du har været til koncert? Lars fortæller om Puls Festival i Århus, hvor der blev arrangeret koncerter rundt i hele byen, bla. i tøjbutikker.

Hvilke steder vil du fremhæve i forhold til talentpleje indenfor rockmusik? Jesper fortæller om Esbjerg, hvor Tobakken og Ungdomshuset Konfus har betydning for en ny scene. Og om Nordjylland: Keep on Rocking i Ålborg og Alive Festival mm. i Thisted.

Fortæl om koncertoplevelser du har haft på Viften i Rødovre? Pernille fortæller om sin koncertoplevelse med Oh No Ono på Viften, om forløbet op til koncerten og kontakten til bandet. Se også historien fra workshop 1.

Hvad ved du om musiksteder syd for Kongeåen? Jan fortæller at området syd for Kongeåen stort set er en ”hvid plet” på hans kort over danske spillesteder.

Hvor har du haft oplevelser med dit band? Frederik fortæller om hvordan det er at spille i sin egen by, Roskilde. At det er en særlig oplevelse når der er mange blandt publikum man kender.

Hvilket sted har haft størst betydning for dit band? Birgitte fortæller om Fjordvilla i Roskilde, som var det sted hvor hun startede med at spille koncerter og hvor hendes karriere med Butterflies fik sin start.

Nævn et band du forbinder med din hjemegn? Troels fortæller om Fielfraz. Han gik på gymnasium med bandets medlemmer på Midtfyn.

Workshop2

9 jan

Så har vi også haft den anden workshop i luften. Denne gang handlede det igen om at fortælle historier om rockmusik og steder i Danmark. Men i modsætning til første workshop, hvor der var medbragt plancher med stedsspecifikke rockhistorier, var der denne gang fokus på at få historierne frem via interviews og samtaler, og vi var spændte på hvilke historier det ville føre til. Det endte med, at der kom nye historier på bedding, men også at nogle af historierne fra sidst blev genfortalt. Og til slut kom der bud på, hvad Rockens Danmarkskort skal undgå at blive.

Dagen bestod af flere runder af interviews samt en gruppeopgave, hvor der skulle skabes små “drømme-lydreportager” til Rockens Danmarkskort. Til sidst var der en skriveøvelse om Hvad Rockens Danmarkskort ikke må blive til? Alle tre dele af workshoppen har jeg forsøgt at præsentere her i indslaget, så det er altså et LANGT indslag.

Interviewrunder:

I interviewrunderne var udgangspunktet at undersøge, hvor stram eller løs en skabelon, der kan sættes på historiefortælling og også hvilke spørgsmål folk havde lyst at stille hinanden indenfor emnet ”rockmusik og steder i Danmark”. I første omgang kunne der vælges mellem temaer med en forudbestemt interviewguide. I anden runde var de samme temaer på spil, men det stod frit hvilke spørgsmål, der kunne bruges. I sidste runde var ordet frit, og man kunne spørge sin partner ind til alt mellem himmel og jord, så længe det var relevant i forhold til rockmusik og steder i Danmark.

Nedenunder har jeg indsat et diagram, der giver lidt overblik over, hvilke temaer der blev valgt i første og anden runde (det er nok nødvendigt at klikke ind på det for at kunne se teksten ordentligt), og nederst en liste over de spørgsmål interviewerne selv fandt på i sidste runde. Jeg har også lige sat et par eksempler på historier ind via lydfiler, som godt nok bærer lidt præg af at der var noget støj i rummet! (OBS: Der blev interviewet 10 gange pr. runde, dvs. 20 optagelser, men desværre er der gået fire lydfiler tabt.., så hvis du sidder og mangler nogle pointer nede i opsummeringen, så tilføj meget gerne, for jeg har altså desværre ikke fået hørt alle interviews!).

De temaer der blev valgt i runde 1 og 2:

Et interview om tema 7: fortæl om et sted, der bør være med på Rockens Danmarkskort.

LYT: tema7

Et interview om tema 2: fortæl om et sted, der har haft betydning for dit forhold til musik.

LYT: tema2

Et interview om tema 3: fortæl om et sted, der har haft betydning for dit forhold til musik, men som ikke findes mere.

LYT: tema3

(Jeg vil lige tillade mig at komme med min helt egen kommentar her: Interviewet til tema 3 (herover) om Café Boheme i Skanderborg var sjovt at høre for mig, fordi jeg selv er kommet på dette sted, da jeg var gymnasieelev. Jeg kan huske det som et sted, hvor der ikke så ofte var koncert, men hvis der var, var der godt proppet. Der var også god chance for at jeg kendte nogen af dem der spillede. Det kunne være sjovt at vide mere om stedet og hvem der stod bag, hvorfor det stoppede? Senere kom der et ungdomshus i Skanderborg, hvor der spillede lignende nye unge bands, mon det har noget med Café Boheme at gøre, og findes ungdomshuset egentlig endnu?… )

Spørgsmål interviewerne selv fandt på i runde 3:

Fortæl om alle de steder du har været til koncert

Hvad var den bedste koncertoplevelse nogensinde?

Hvor er det mest specielle/underfundige sted du har været til koncert?

Hvilke steder vil du fremhæve i forhold til talentpleje indenfor rockmusik?

Fortæl om koncertoplevelser du har haft på Viften i Rødovre?

Fortæl om et band som du forbinder med et bestemt sted i Danmark.

Hvad ved du om musiksteder syd for Kongeåen?

Hvor har du haft oplevelser med dit band?

Nævn et band du forbinder med din hjemegn?

Hvad er Musicon i Roskilde?

Som I kan se, bliver der i et interview snakket om ”hvide pletter” på Rockens Danmarkskort, sådan forstået at store områder i Danmark faktisk er godt gemt væk fra det store danske musikmediebillede, f.eks. området syd for Kongeåen. Hvad sker der på rockscenen i Christiansfeldt og Sønderborg? Kan Rockens Danmarkskort være med til at fylde ud i disse ”hvide pletter”? Hør interviewet her ………

LYT: frit tema- musiksteder syd for Kongeåen

Og her er interviewet til tema: Hvor har du haft oplevelser med dit band?

LYT: frit tema- bedste oplevelser med eget band

I første runde kan jeg høre, at flere interviews udvikler sig i deres egen retning, og de forud formulerede spørgsmål bliver tit overflødige, men ikke i alle tilfælde. I anden runde sagde interviewerne generelt lidt mindre og lod blot fortælleren styre interviewet. Men interviewene i runde 1 og 2 minder generelt om hinanden, og de var jo også baseret i de samme temaer. Til gengæld blev der opfundet nogle nye spørgsmål i sidste runde, f.eks. om steder med særlig betydning for talentpleje, om bands der forbindes med bestemte steder, underfundige koncertsteder og også musiksteder syd for Kongeåen! Her dukkede nogle interessante perspektiver op, som måske engang kan give basis for ”indgange” eller søgninger på Rockens Danmarkskort, eks. talentpleje, underfundige koncertsteder eller lokalband.

Hvad blev vi så klogere på ved den aktivitet?

Måske tør jeg svare lidt på det spørgsmål med et par punkter herunder:

-Alt for stramme rammer om historierne virker ikke som en god idé, da historierne alligevel har det med at bevæge sig i deres egen retning, og så kommer spørgsmålet til at stå som lidt fjollede og urelevante.

-Samtidig fornemmer jeg også, at vi ikke alle sammen går rundt med et væld af historier om spillesteder og koncertoplevelser på lommen, men nærmere har én eller to, som vi husker, og måske kun husker lidt fragmenteret. Måske er det ikke altid de konkrete bands eller den specifikke aften der dukker op, men nærmere opsummeringer af længere forløb og flere forskellige steder, som vi tolker har betydning for os og vores forhold til rockmusik…

-Der er noget forfriskende ved at blive stillet spørgsmål, der skal svares på her og nu, men samtidig kan der være historier og beskrivelser som det kræver lidt research at komme op med, det bør der nok også være mulighed for på Rockens Danmarkskort.

-I historierne er der en god blanding af personlige anekdoter og beskrivelser af stemninger samt mere overordnede vurderinger af, hvilke steder der har betydning for rockmusik i Danmark.

-Der er også nogle historier, som jeg har lidt svært ved at placere på et kort (oplevelser med musik i radioen og et musikmiljø i en by kan måske være svære at sætte nål på i et landkort…..), og jeg spørger mig selv hvorvidt historierne skal kunne placeres på et kort eller ej….?

Føj endelig punkter til denne liste, hvis du er kommet i tanke om nogle overvejelser med relevans for fremtidens Rockens Danmarkskort, som interviewrunderne har sat i gang hos dig! Eller hvis du er uenig i noget af det jeg skriver!

“Drømme-lydreportager”

Efter interviewrunderne blev der arbejdet med “drømme-lydreportager” til Rockens Danmarkskort. Der var tre grupper, hør deres reportager her og deres overvejelser over hvad en “drømme-lydreportager” skal være.

(PS: Gruppe 1 havde også overvejelser, men de blev desværre ikke båndet, måske kan I huske dem og tilføje dem?)

Gruppe1

Gruppe2 incl. overvejelser

Gruppe 3

Gruppe 3’s overvejlser

Hvad Rockens Danmarkskort ikke må blive til?

På baggrund af dagens aktiviteter var der til sidst en skriveopgave om Hvad Rockens Danmarkskort ikke må blive til?

I punkter har jeg forsøgt at opsummere de (ret mange) meninger der er i gruppen, om hvad vi skal undgå at Rockens Danmarkskort bliver til:

-ikke for flyvske historier, man skal huske at holde sig til noget konkret.

-ikke for videns- og informationsorienteret, i stedet lægge vægt på den individuelle oplevelse

-historierne på kortet skal ikke udelukkende være om de ukendte

-historierne skal ikke komme fra én slags kilde, men mange (lokalradio-reportager, fortællinger fra spillesteder, professionelle medier osv.)

-pas på med lange historier! de skal virkelig være gode før man gider lytte.

-undgå lange faktafortællinger! det er vildt kedeligt, hvis man ikke selv har været på stedet.

-kortet skal ikke kun være lyd eller billeder, vigtigt med mange medier

-det skal ikke være svært/indviklet at bruge

-ikke for løse og ukonkrete historier

-ikke fiktion

-ikke blot larm

-oplevelse og fakta må ikke gå i ubalance: for meget fakta kan blive for tørt, for meget oplevelse bliver for subjektivt (og historierne kommer til at minde for meget om hinanden)

-fokus på stedet må ikke mistes, lav en ramme, så det er klart for folk at stedet er i centrum

-undgå den rene nostalgi, historier fra gamle dage er fede, men…. det kan også blive nostalgi ude af kontrol.

-anekdoter er fede…. Men skal virkelig balanceres så de ikke bare bliver uinteressante indforståede historier som kun er af interesse for dem der var der.

-ikke fragmentarisk, men leksikalt/kulturhistorisk

-skabe orden i kaos, ikke skabe kaos i orden

-ikke dokumentere alt mellem himmel og jord, men specifikke hovedfortællinger

-fakta er basis, uden sted/hvor/hvem/hvornår er der ingen idé i at lave et rockens danmarkskort.

-ikke for ensartet medievalg (f.eks. kan fakta være i tekstbox, anekdoter i audio/tale, følelser i billeder/lyd, dokumentation i billeder etc. )

-alt skal ikke blot kunne lægges ind på kortet, bidrag skal vægtes og filtreres i forhold til ”prime” værdi

-interview med bands skal næppe være på rockens danmarkskort, men i et opslag om bandet et andet sted på en anden platform etc.

-et kort viser steder i forhold til andre steder/ et kort er ”fakta” med merværdi i form af erindringer/anekdoter/fortællinger etc.

-ikke være statisk, vigtigt at der er dynamik (billeder, lyd, liveoptagelser, interview)

-ikke uoverskueligt og ustruktureret, vigtigt med overordnede linier, design, lettilgængelighed, brugerinddragende

-ikke tilfældigt

-ikke den ligegyldige personlige historie, der ikke er speciel eller giver nyt til brugeren.

-må ikke være for bottom-up drevet, så det skøre, skægge, irriterende, dårligt formidlede får forrang.

-ikke være amatørens danmarkskort

-man skal passe på med at lade fakta fylde for meget, fakta skal være en biting, mens oplevelse/følelser skal bære kortet.

-indholdsmæssigt skal man passe på med at kortet bliver 90% fanoplevelser. Fanoplevelser er skønne, men har det med hurtigt at komme til at minde om hinanden.

-hvordan undgår man at steder med lang historie ikke drukner i for mange historier og klip., hvem prioriterer hvad der skal med?

-ikke upersonligt

-ikke ukritisk

-ikke overfyldt

-fakta skal helst ikke stå alene, de personlige historier skal heller ikke

-ikke endimensionelt

-ikke kedelige tøvende fortællere

-ikke elitært og okke belærende

-ikke informationsoverload, der skal være balance mellem information, lyd/billeder og historien.

-ikke rent auditivt, der skal billeder på.

Det er jo mange, og måske også lidt forskellige, meninger, om hvilken vej Rockens Danmarkskort ikke skal gå og også et par hints om hvilken vej det gerne må gå i. Blandt andet har jeg bidt mærke i, at skellet mellem facts og oplevelser/følelser dukker op et par gange, hvilket det også gjorde i løbet af workshoppen, det kommer vi nok til at snakke om igen……

På workshop3 d. 15. feb. skal vi snakke videre om Rockens Danmarkskort og hvad det skal og ikke skal være, samt hvad formen på den gode stedsspecifikke rockhistorie er. Mikkel, Jacob og jeg skal i den nærmeste fremtid arbejde med at planlægge workshop3 på baggrund af de to første workshops, og de spørgsmål og dilemmaer der bør opklares inden Mikkel skal i gang med at lave den første mock-up (prøveversion) af Rockens Danmarkskort.

Hvis I har nogle brændende tanker om, hvad der bør diskuteres på næste workshop er vi selvfølgelig også åbne ører!

Hilsen fra Line

Billeder fra første workshop

16 dec

Tak til alle for en god workshop – her er mine billeder fra seancen