Arkiv | steder på Rockens Danmarkskort RSS feed for this section

Samarbejde med Den Gamle By

28 nov

Rockens Danmarkskort har fået endnu en samarbejdspartner i Den Gamle By. Den Gamle By arbejder i øjeblikket med udstillingen ‘Aarhus rocks! 1960-2014′, som åbner i maj 2014. Udstillingen skal handle om den aarhusianske rock- og pophistorie og hvordan Aarhus har udviklet sig som musikby. I forlængelse af dette arbejde var det selvfølgeligt naturligt at indgå et samarbejde med Rockens Danmarkskort for at skabe et Rockens Aarhuskort. Den Gamle By er derfor nu i gang med at oprette en masse nye steder på Rockens Danmarkskort, som kan være med til at fortælle historien om de musikalske mødesteder, der har haft stor betydning i Aarhus’ rockhistorie. Adressen Frederiksgade 72 i Aarhus Midtby har f.eks. lagt hus til ikke mindre end 5 steder (og måske endda endnu flere) spille- og dansesteder: fra pigtrådstemplet Boom Dancing Center til diskoteket David Crockett, som desværre måtte lukke i 1996 på grund af en fatal knivepisode. Mange af Aarhus’ store haller har også lagt gulv til en del musik gennem tiden. F.eks. spillede Jimi Hendrix en kun 20 minutter lang koncert i Vejlby Risskov Hallen – Hendrix måtte gå af scenen på grund af sygdom og et vist lidt for højt forbrug af sovepiller. Vi glæder os til at få endnu flere legendariske Aarhus-steder og historier på Rockens Danmarkskort!

Eksperiment på sociale medier

4 maj

I marts og april satte vi et lille eksperiment i gang i forhold til Rockens Danmarkskort. Ideen var at kontakte nogle af de sociale netværk, der allerede findes med tilknytning til rockens steder. For eksempel har de fleste spillesteder en facebook-side og flere er også aktive på twitter eller instagram. Men også nogle af de forgangne spillesteder er aktive eller har aktive fans på facebook, f.eks. er der en facebook-side for Gladsaxe Teen Club, Hansens Værtshus i Odense og Saltlageret (som engang lå i Kbh, hvor Planetariet ligger i dag).

Jeg kontaktede i alt 6 spillesteder, både nuværende og forgangne, og spurgte til om de kunne tænke sig at hjælpe os med at komme i kontakt med deres sociale netværk (på nettet). For eksempel kunne man bruge en facebook-side til at spørge stedets venner, hvad de fandt særligt ved spillestedet eller en twitter-strøm kunne sættes i gang, hvor man opfordrede folk til at indsende billeder fra stedet. Det kunne foregå i forbindelse med en bestemt koncert eller i forhold til et bestemt tema (eks. ”min yndlingsdetalje på Gimle”).

Der var desværre ikke meget respons på mine kontaktforsøg. Måske fordi der generelt er travlt på et spillested og fordi det, på de forgangne steder, kan være svært at finde den rigtige ankermand, hvis der er nogen. Og måske havde det været en bedre taktik at skrive direkte ud blandt de fans/venner, der allerede fandtes på disse sociale netværks-sider.

Men ET sted fik vi så meget respons, at jeg synes, det var hele eksperimentet værd. Det var hos Saltlagerets facebook-side. Den hedder ” For os der engang har spillet i Saltlageret, ELLER NYDT Koncerterne DER”. Kim (der er administrator på siden, og både har spillet og lyttet på stedet) satte et opslag op, hvor han spurgte: Hvilken koncert/fest/teaterforestilling var den første du var til i Saltlageret? og hvad kan du huske specielt fra den? Og der kom en lind strøm af bandnavne, beskrivelser af ”første koncerter” og noget om Peter AG der kom “op af en metalbursskraldespand med lysende øjne”. På denne facebook-side var det nærmest som om der sad en dedikeret fanskare på spring, klar til at hjælpe med at portrættere det forgangne spille/teater -sted. Og den lange kommentartråd giver også samlet set en form for kollektivt genereret indhold, som man måske godt kunne forestille sig overført til Rockens Danmarkskort i en fremtidig version…

Se bare noget af kommentartråden herunder, eller gå ind og kig på det det hele på https://www.facebook.com/saltlageret

kommentartråd salt

 

WORKSHOP 4

12 okt

Så har Rockens Danmarkskort-gruppen været samlet igen, og det var første gang efter en sommer med afprøvning af beta(test)-versionen www.rockensdanmarkskort.dk

Det materiale, der er blevet lagt på Rockens Danmarkskort er primært kommet ind ved hjælp fra gode kontakter som Thomas Gjurup, Paul Nowak og Janus ????, og ved at vi (især Sanne, Mette og Jacob fra Rockmuseet) har hjulpet til med at sætte ”steder” på ”kortet” ved at skrive tekst, lave videoer og indscanne materiale. Derudover er der kommet de 70 personlige historier vi fik på standen på Roskilde Festival i juli.

Formålet med denne første ud af tre workshops i 2. runde var at evaluere beta-versionen og særligt det indhold den har indsamlet.

Workshoppen skulle altså svare på:

-hvilke historier/materialer på rockens danmarkskort fungerer og hvilke gør ikke? hvilke typer historier/materialer skal rockens danmarkskort efterspørge hos den almindelige bruger i fremtiden?

-hvilke ”steder” på rockens danmarkskort fungerer og hvilke gør ikke? hvordan sammensættes et ”sted” med den rette balance af facts, profilbeskrivelse og historier mm.?

Historier/beretninger

Gruppen var blevet bedt om surfe igennem indholdet på beta-versionen og fremhæve gode og mindre gode historier. Udgangspunktet for øvelsen var at starte fra gruppens umiddelbare indtryk, og så på den baggrund udvikle nogle typologier for materialet. Der bliver dog nævnt, at det er svært at skelne godt og skidt, uden at have kriterier, er det teknisk, historiemæssigt eller hvordan skal materialerne evalueres?

Alligevel er det muligt for alle deltagere at fremhæve bestemt materiale, og noget af materialet bliver også fremhævet af flere i gruppen.

Flere fremhæver historien om Solomon Burke på Roskilde Festival. Den vidner om en der har fået en overraskelse og oplevet en vild koncertoptræden. Den er sjov at læse for hende, som selv var med til koncerten og nu kan ”opleve sin egen historie igen” (J) ved at læse historien. Men den er også sjov for hende, som ikke var der. Der mangler dog datering og bandnavn mm.

Der er meget materiale fra ”stedet” Gladsaxe Teenclub som bliver fremhævet som interessant materiale, f.eks. plakaterne, fanbrevene (især når de er beskrevet og koblet sammen med facts om stedet) og brevene fra og om go-go pigerne, som er korte tekster der siger en masse og det giver et godt billede af tiden. Desværre kan det nogle gange være svært at finde tekst til billeder og breve mm.

Generelt duer det ikke med materiale uden beskrivende tekst til.

Der er mange forskellige typer af videoer der er interessante. Både når Thomas fra Sex Beat Records fortæller om butikken, når Magtens Korridorer fortæller røverhistorier og når Flemming Rasmussen fra  Sweet Silence studiet fortæller om forskellige tekniske indspilnings-trends gennem tiderne. MEN teknisk duer det ikke, når Magtens Korridorer taler mere til hinanden end til kameraet og når lyden forsvinder hver gang Flemming Rasmussen drejer på hovedet. Måske skal formatet og formkravene være utroligt simple for at det kan lade sig gøre at lave ordentligt materiale.

En deltager nævner at han generelt ikke synes, at de personlige fanberetninger er så interessante, men at f.eks. historien fra Popshop om Aron Carter og de mange fans der forhindrede ham i at komme ud på gaden fungerer godt, fordi den zoomer ud og beskriver fankulturen som et fænomen at se tilbage på.

En historie der går bag musiklivets lukkede døre, f.eks. Flemming Rasmussens historie om Metallica, er også interessant.

Personlige beretninger som John Lennon i Thy, U2 1982, og ”Se den tapre lille fyr” er interessante, men hvis de ikke er godt skrevet eller uklare bliver det noget hø som eks. Endelig på Orange og ”Drunk-ass kold i random camp. Generelt med de personlige historier, hvis de er godt skrevet er det interessant, også selvom det ikke er direkte relevant ifht. egne oplevelser eller musik-præferencer. En deltager nævner at det er godt med beretninger der ikke bliver for lange.

African Einstein fremhæves som en historie der både er en personlig beretning om en oplevelse, beskriver det unikke ved oplevelsen godt og kobler det til både Roskilde Festival og den specifikke scene, Gloria.

Nogle historier skuffer, fordi de er korte og mangefulde, eks. Led Zeppelin i KB og Winona Afskedskoncert.

Steder:

En del forskellige ”steder” på Rockens Danmarkskort fremhæves for både godt og skidt:

Thomas P. Hejle (fedt at læse om et sted der har haft stor betydning for dansk hip hop, man lærer noget nyt)

Gladsaxe Teenclub (masser af spændende materiale og gode beskrivelser af materialet)

Stengade (god præsentation med en masse forskelligt materiale, interessant med tidslinjen der giver overblik)

Fjordvilla (for en deltager er det genkendelsens glæde, men der studses over ting der mangler og over hvorfor Butterflies sad der på trappen og ventede, det bliver tilføjet til kortet samme aften: -), for en anden deltager vækkes der nysgerrighed ”hvordan så det ud?” fantastisk at se et billede af huset der ikke findes mere og andet billedmateriale derfra, selvom det er en tid der ikke eksisterer mere er det alment interessant, mener gruppen)

VEGA (en guidet videotur rundt i huset fungerer rigtig godt)

Sweet Silence studiet (materialet mangler lidt mere skarphed og volumen, selvom nogle af videoerne er interessante)

Odense Musikbibliotek (god præsentation på video, godt at der er musik til videoerne)

Batman (en enkelt lille flyer siger en masse om et sted og en tid)

Sex Beat vs Popshop (en deltager fremhæver at Popshop fungerer bedre, fordi det er et tilbageblik på en afsluttet historie)

Teksten om stederne i bjælkerne fungerer godt, nogle ganger slutter de lidt abrupt. Det er generelt godt når et sted har meget materiale, både tekst, billeder og video. Nogle i gruppen mener at der bør være en mere klar kronologi i præsentationen af materiale på stedsopslagene, så f.eks. videoerne fra Sex Beat Records præsenteres i en rækkefølge, hvor man først hører om stedet og så mere generelt om lokalområdet, Pisserenden. Lige nu er det tilfældigt/op til en selv hvilket materiale om ”stedet” man får set.

Nogle af steds-opslagene kan evt. opfattes/udnyttes som PR/reklame? Bliver det et problem for museet?

Hvem bestemmer hvad der er centralt? Hvordan tydeliggøres det at nogle steder har haft central betydning, når alt er lige og ellers baseret på personlige beretninger. Skal museet gøre det?

Typer af bidrag

I den anden halvdel af workshoppen var det meningen, at gruppen skulle forsøge at komme op med nogle kategorier eller typenavne for det materiale, der nu er indkommet til Rockens Danmarkskort. Ideen var at sådanne definitioner vil kunne hjælpe fremtidige bidragere til at se, hvordan de kan bidrage. Noget af det respons vi har fået på beta-versionen, både ifbm. Roskilde Festival og vores advisory-board møde (som vil blive beskrevet snarest i en blogpost), har nemlig været at det er svært helt at gennemskue, hvordan man kan deltage på Rockens Danmarkskort, hvilke typer af materiale og historier gælder? Det kunne evt. være en hjælp at liste en masse eksempler eller typer som bidragere kunne inspireres af.

I stedet opstod der en længere debat om hvor meget det brugerskabte skal vægtes på Rockens Danmarkskort. Er det ikke vigtigere, at museet bruger ressourcer på at gå ud og indsamle materiale fra ”stederne”, og så kan det brugerskabte indhold komme til senere? Og, jo, det er rigtig vigtigt at der opbygges en kritisk masse af materiale der kan beskrive ”stederne”. Samtidig, har hensigten med kortet også været at opbygge et ”community” af bidragere (som både kan være folk fra spillesteder, rockskribenter, lokal-arkivarer, rock-nørder, musikere, rock-fans, koncertgængere osv.) som kan fungere som en alternativ vej til indsamling hos museet. Det har været vigtigt for projektet at eksperimentere med, hvor langt man kan komme med indsamling via brugerinvolvering (og her tænkes brugere så bredt som fra spillestedsleder til den 14 årige koncertgænger). Til at hjælpe med at forstå hvilke muligheder og begrænsninger der er ved brugerinvolvering, har vi engageret Rockens Danmarkskort gruppen, som repræsentanter for forskellige typer af bidragere.

Der dukker nu en masse andre spørgsmål op, som måske lægger mere op til at museet tager stilling og laver kriterier, eks.: Som det er nu er det meget mangfoldigt og ikke rockhistoriens Jellingestene, mere flimmer/ mangfoldighed/nutidsmateriale og mindre historiske vejsidehistorier. Skal det ikke skærpes, så der er klarhed omkring, hvad der skal bruges ressourcer på? Hvad skal behandles og registreres? Hvordan opfindes der et systematisk ”tagging” og registerings-system der evt. kan kombineres med museets øvrige samling? Det er nogle gode spørgsmål, som museet kommer til at tage stilling til. Dog har tanken med workshops’ene været at få opbygget et grundlag at tage disse beslutninger på og evt. lade gruppen være med-beslutningstagere på nogle af forholdene.

Så opgaven med at finde typologier blev aldrig rigtig til noget… Men flere deltagere nævnte at folk nok løbende finder ud af, hvad de kan bidrage med ved at se på det allerede eksisterende materiale på sitet (en slags ”stilladsering ved eksemplets kraft”). Der var dog en enkelt gruppedeltager, der afleverede en liste over typer af indhold som Rockens Danmarkskort kan efterspørge. En slags opskriftliste til den potentielle bidrager på siden.

Den ser sådan ud:

Fan-generede historier

Musiker-generede historier

Branche-person generede historier

Videomateriale

Billeder

Tekst

Efterlysninger

Historier fra 60’erne, 70’erne, 80’erne, 90’erne osv.

Jeg kom også selv frem til et par stykker i løbet af workshoppen, så jeg fortsætter listen med:

Retrobeskrivelser/zoom ud/beretninger om en svunden tid

Beretninger fra bag musikkens døre

Scrapbogen (upload dine billeder og gamle koncertbilletter fra et bestemt sted)

Turnéberetninger (hvor spillede I på jeres turné i 1985?)

Internt snak/beretninger (a la Magtens Korridorer, kunne også være to go-go piger på en video der snakker om gamle dage)

Der er nok flere af typerne der er sammenfaldende, og måske matcher deres natur ikke så godt hinanden, men det var nogle bud, som evt. kan lede os videre, hvis det er den retning vi vil gå for at hjælpe potentielle bidragere på sitet.

Det var alt for nu!

Næste workshop afvikles, hvis alt går efter planen, inden årets udgang og der bliver fokus på videreudvikling af sitet.

Hjemme fra Roskilde Festival og Rockens Danmarkskorts beta-premiere

12 jul

Så er vi alle vendt pænt hjem fra Roskilde Festival.

Og Rockens Danmarkskort blev hen over festivallen 70 historier rigere.

47 af dem var historier fra Roskilde Festival, og I kan læse om de tre vinderhistorier i vores festival-konkurrence på danmarksrockmuseum.dk eller her:

Vinderne af Roskilde Festival 2013 billetter er fundet

Rockmuseets festival-konkurrence om at levere de bedste festival-historier til Rockens Danmarkskort er afsluttet.

Den kompetente dommerkomité (Esben Danielsen/Roskilde Festival, Thomas Houkjær/DR Perspektiv, Mikkel Falk/P6 BEAT, Line Vestergaard Knudsen/RUC og Jacob Westergaard Madsen/Danmarks Rockmuseum) har voteret og er kommet frem til følgende resultat:

Vinder af kategorien MUSIC EXPERIENCE er historien ”Se den tapre lille fyr”, oprettet af profilen Voss. Historien er godt fortalt, fortæller om musikkens betydning for alle aldre, er nem at relatere til og er en fortælling om festivalens tolerante og hensynsfulde publikum. Dommerne mener dog, at vinderen bør overveje at lade præmien gå til sin mor, som spiller en vigtig rolle i fortællingen.

Læs den her: http://174.120.148.96/~rockmuse/historie/se-den-tapre-lille-fyr

Vinder af kategorien CAMP EXPERIENCE er historien Nephew flop!, oprettet af profilen Maria Graversgaard Jørgensen. Det er en anti-historie om den koncert, der aldrig blev nået, fordi man gik kold i lejren… Det er en oplevelse, mange gæster vil kunne nikke genkendende til. Den handler om valget mellem festen i lejren og festen foran scenen – og om at branderten nogle gange bare tager valget for én.

Læs den her: http://174.120.148.96/~rockmuse/historie/nephew-flop

Vinder af kategorien ORANGE FEELING er historien The African Einstein…, oprettet af profilen Solveij Pehrsson. Den handler om den totaloplevelse, festivalen er. Udgangspunktet er en fantastisk koncertoplevelse, men det er alt det rundt om musikken, der gør oplevelsen uforglemmelig: Det MERE, som Roskilde Festival er for mange gæster.

Læs den her: http://174.120.148.96/~rockmuse/historie/african-einstein – og se vinderens lille film fra koncerten, som også snart kan findes på Rockens Danmarkskort, her: https://vimeo.com/45355018

Der er besked på vej til vinderne.Tak til alle deltagere!

Billede til African Einstein historien

Men udover Roskilde Festival historierne, fik vi også hele 23 rockhistorier til andre danske steder, og samtidig en kæmpe liste over steder som folk gerne vil have med på Rockens Danmarkskort, se på billedet!

Ideer til steder på Rockens Danmarkskort

Sidst på sommeren vil vi kontakte nogen af de steder, der har fået sig en historie uden endnu at være oprettet med profil for at opmuntre dem til at få oprettet deres sted’s profil.

Og hen over sommeren står kortet åbent for tilføjelser af historier og ikke mindst kommentarer til andres historier.

Til september mødes vi igen i Rockens Danmarkskort-gruppen, og skal kigge på hvordan kortet ser ud til den tid, det bliver spændende!

God sommer indtil da!

Line

Gimles første skridt mod Rockens Danmarkskort

9 mar

Hej igen,

Vil bare lige berette om det første skridt mod et nedslag på Rockens Danmarkskort, som blevet taget i går.

I går var jeg nemlig på Gimle, hvor jeg holdt møde med Lars fra Rockens Danmarskort-gruppen og med en anden Lars, som er en garvet frivillig på Gimle.

De er nu blevet sat på en opgave, som går ud på at indsamle digitalt Gimle-materiale som kan svare til indholdslisten (i det forrige blog-indlæg).

Gimle bliver så et af de første nedslag der figurerer på kortet.

Det betyder jo, at Rockens Danmarkskortlægning nu for alvor er sat i gang!!!

Line