Arkiv | digital udvikling RSS feed for this section

Co-creation workshops

11 nov

I løbet af august og september måned søgte vi samarbejdspartnere til en co-creation proces med henblik på at kvalificere kravspecifikationer og funktioner til Rockens Danmarkskort. Formålet har været at videreudvikle og kvalificere de indsigter vi allerede har opnået med participatory design-gruppen og i endnu højere grad teste hvad den ’almindelige’ bruger langt fra museet kan se af mening i projektet.

Valget faldt på det digitale konsulentbureau Advice Digital, fordi de er rigtig skarpe på hvordan brugernes behov opfyldes bedst og det skisma, der er mellem brugernes oplevelse og museets behov for indsamling og dokumentation.

Her i oktober og november har vi så sammen med Advice Digital afholdt to workshops med en gruppe af fantastisk engagerede deltagere. På den første workshop kortlagde vi bl.a. selve koncertoplevelsen og hvad deltagerne egentlig ønskede at dele fra deres oplevelser – både før, under og efter.

2013.11.11 - Workshop 1

2013.11.11 - Workshop 2

Herefter skulle deltagerne forholde sig til en hjemmeside, der favner dansk rockhistorie; hvordan ser den ud og hvilke indholdselementer er vigtige at have med. Deltagernes idéer og tanker blev samlet på en masse plancher, som kan bruges som mood-boards i forhold til at kvalificere funktioner og interaktionsdesign for Rockens Danmarkskort. Med udgangspunkt i deltagernes input udviklede Advice Digital fire designprincipper, som den digitale platform kan gøre brug af:

–          Den personlige mixer

–          Den taktile oplevelse (touch first)

–          Opdagelsesrejsen i det store univers

–          Tydelige stemmer

Netop det sidste princip fremhævede rigtige mange af deltagerne til workshop nummer 2 som vigtig for dem: det skal være tydeligt hvornår indhold kommer fra museet og hvornår indhold kommer fra andre former for brugere. Mange af dem nævnte også at indhold skal verificeres af museet, så der er en gennemskuelig adskillelse mellem de forskellige former for indhold. En tanke der også har været til stede ved den forrige runde af workshops; forholdet mellem det mere leksikale indhold versus det sociale indhold. Museet skal altså ikke være bange for at kuratere indholdet, men samtidig skal det sikres, at brugere stadig har lyst til at donere deres oplevelser eller deltage i diskussioner – det er jo netop ved brugernes deltagelse at platformen bliver levende.

Til workshop nummer 2 skulle deltagerne yderligere bl.a. tage stilling til de ’wireframes’ som Advice Digital har tegnet og diskutere de forskellige elementer og afslutningsvis prioritere mellem dem. Et eksempel på et ’wireframe’ for forsiden er dette:

2013.11.11 - wireframe

Her er det især designprincippet ’den personlige mixer’, der tydeligt gøres brug af. Deltagernes input har været rigtige spændende at høre og de er en kæmpe hjælp for os i den næste tid, hvor der er en masse afklaringer, der skal tages stilling til i forhold til videreudviklingen af platformen og indsamlingen af indhold.

Om to ugers tid skal vi holde et afsluttende arbejdsmøde, hvor Advice Digital skal overlevere deres anbefalinger til kravspecifikationer og stilladsering af brugeradfærd. I hører nærmere her på bloggen, når det sker  🙂

WORKSHOP 4

12 okt

Så har Rockens Danmarkskort-gruppen været samlet igen, og det var første gang efter en sommer med afprøvning af beta(test)-versionen www.rockensdanmarkskort.dk

Det materiale, der er blevet lagt på Rockens Danmarkskort er primært kommet ind ved hjælp fra gode kontakter som Thomas Gjurup, Paul Nowak og Janus ????, og ved at vi (især Sanne, Mette og Jacob fra Rockmuseet) har hjulpet til med at sætte ”steder” på ”kortet” ved at skrive tekst, lave videoer og indscanne materiale. Derudover er der kommet de 70 personlige historier vi fik på standen på Roskilde Festival i juli.

Formålet med denne første ud af tre workshops i 2. runde var at evaluere beta-versionen og særligt det indhold den har indsamlet.

Workshoppen skulle altså svare på:

-hvilke historier/materialer på rockens danmarkskort fungerer og hvilke gør ikke? hvilke typer historier/materialer skal rockens danmarkskort efterspørge hos den almindelige bruger i fremtiden?

-hvilke ”steder” på rockens danmarkskort fungerer og hvilke gør ikke? hvordan sammensættes et ”sted” med den rette balance af facts, profilbeskrivelse og historier mm.?

Historier/beretninger

Gruppen var blevet bedt om surfe igennem indholdet på beta-versionen og fremhæve gode og mindre gode historier. Udgangspunktet for øvelsen var at starte fra gruppens umiddelbare indtryk, og så på den baggrund udvikle nogle typologier for materialet. Der bliver dog nævnt, at det er svært at skelne godt og skidt, uden at have kriterier, er det teknisk, historiemæssigt eller hvordan skal materialerne evalueres?

Alligevel er det muligt for alle deltagere at fremhæve bestemt materiale, og noget af materialet bliver også fremhævet af flere i gruppen.

Flere fremhæver historien om Solomon Burke på Roskilde Festival. Den vidner om en der har fået en overraskelse og oplevet en vild koncertoptræden. Den er sjov at læse for hende, som selv var med til koncerten og nu kan ”opleve sin egen historie igen” (J) ved at læse historien. Men den er også sjov for hende, som ikke var der. Der mangler dog datering og bandnavn mm.

Der er meget materiale fra ”stedet” Gladsaxe Teenclub som bliver fremhævet som interessant materiale, f.eks. plakaterne, fanbrevene (især når de er beskrevet og koblet sammen med facts om stedet) og brevene fra og om go-go pigerne, som er korte tekster der siger en masse og det giver et godt billede af tiden. Desværre kan det nogle gange være svært at finde tekst til billeder og breve mm.

Generelt duer det ikke med materiale uden beskrivende tekst til.

Der er mange forskellige typer af videoer der er interessante. Både når Thomas fra Sex Beat Records fortæller om butikken, når Magtens Korridorer fortæller røverhistorier og når Flemming Rasmussen fra  Sweet Silence studiet fortæller om forskellige tekniske indspilnings-trends gennem tiderne. MEN teknisk duer det ikke, når Magtens Korridorer taler mere til hinanden end til kameraet og når lyden forsvinder hver gang Flemming Rasmussen drejer på hovedet. Måske skal formatet og formkravene være utroligt simple for at det kan lade sig gøre at lave ordentligt materiale.

En deltager nævner at han generelt ikke synes, at de personlige fanberetninger er så interessante, men at f.eks. historien fra Popshop om Aron Carter og de mange fans der forhindrede ham i at komme ud på gaden fungerer godt, fordi den zoomer ud og beskriver fankulturen som et fænomen at se tilbage på.

En historie der går bag musiklivets lukkede døre, f.eks. Flemming Rasmussens historie om Metallica, er også interessant.

Personlige beretninger som John Lennon i Thy, U2 1982, og ”Se den tapre lille fyr” er interessante, men hvis de ikke er godt skrevet eller uklare bliver det noget hø som eks. Endelig på Orange og ”Drunk-ass kold i random camp. Generelt med de personlige historier, hvis de er godt skrevet er det interessant, også selvom det ikke er direkte relevant ifht. egne oplevelser eller musik-præferencer. En deltager nævner at det er godt med beretninger der ikke bliver for lange.

African Einstein fremhæves som en historie der både er en personlig beretning om en oplevelse, beskriver det unikke ved oplevelsen godt og kobler det til både Roskilde Festival og den specifikke scene, Gloria.

Nogle historier skuffer, fordi de er korte og mangefulde, eks. Led Zeppelin i KB og Winona Afskedskoncert.

Steder:

En del forskellige ”steder” på Rockens Danmarkskort fremhæves for både godt og skidt:

Thomas P. Hejle (fedt at læse om et sted der har haft stor betydning for dansk hip hop, man lærer noget nyt)

Gladsaxe Teenclub (masser af spændende materiale og gode beskrivelser af materialet)

Stengade (god præsentation med en masse forskelligt materiale, interessant med tidslinjen der giver overblik)

Fjordvilla (for en deltager er det genkendelsens glæde, men der studses over ting der mangler og over hvorfor Butterflies sad der på trappen og ventede, det bliver tilføjet til kortet samme aften: -), for en anden deltager vækkes der nysgerrighed ”hvordan så det ud?” fantastisk at se et billede af huset der ikke findes mere og andet billedmateriale derfra, selvom det er en tid der ikke eksisterer mere er det alment interessant, mener gruppen)

VEGA (en guidet videotur rundt i huset fungerer rigtig godt)

Sweet Silence studiet (materialet mangler lidt mere skarphed og volumen, selvom nogle af videoerne er interessante)

Odense Musikbibliotek (god præsentation på video, godt at der er musik til videoerne)

Batman (en enkelt lille flyer siger en masse om et sted og en tid)

Sex Beat vs Popshop (en deltager fremhæver at Popshop fungerer bedre, fordi det er et tilbageblik på en afsluttet historie)

Teksten om stederne i bjælkerne fungerer godt, nogle ganger slutter de lidt abrupt. Det er generelt godt når et sted har meget materiale, både tekst, billeder og video. Nogle i gruppen mener at der bør være en mere klar kronologi i præsentationen af materiale på stedsopslagene, så f.eks. videoerne fra Sex Beat Records præsenteres i en rækkefølge, hvor man først hører om stedet og så mere generelt om lokalområdet, Pisserenden. Lige nu er det tilfældigt/op til en selv hvilket materiale om ”stedet” man får set.

Nogle af steds-opslagene kan evt. opfattes/udnyttes som PR/reklame? Bliver det et problem for museet?

Hvem bestemmer hvad der er centralt? Hvordan tydeliggøres det at nogle steder har haft central betydning, når alt er lige og ellers baseret på personlige beretninger. Skal museet gøre det?

Typer af bidrag

I den anden halvdel af workshoppen var det meningen, at gruppen skulle forsøge at komme op med nogle kategorier eller typenavne for det materiale, der nu er indkommet til Rockens Danmarkskort. Ideen var at sådanne definitioner vil kunne hjælpe fremtidige bidragere til at se, hvordan de kan bidrage. Noget af det respons vi har fået på beta-versionen, både ifbm. Roskilde Festival og vores advisory-board møde (som vil blive beskrevet snarest i en blogpost), har nemlig været at det er svært helt at gennemskue, hvordan man kan deltage på Rockens Danmarkskort, hvilke typer af materiale og historier gælder? Det kunne evt. være en hjælp at liste en masse eksempler eller typer som bidragere kunne inspireres af.

I stedet opstod der en længere debat om hvor meget det brugerskabte skal vægtes på Rockens Danmarkskort. Er det ikke vigtigere, at museet bruger ressourcer på at gå ud og indsamle materiale fra ”stederne”, og så kan det brugerskabte indhold komme til senere? Og, jo, det er rigtig vigtigt at der opbygges en kritisk masse af materiale der kan beskrive ”stederne”. Samtidig, har hensigten med kortet også været at opbygge et ”community” af bidragere (som både kan være folk fra spillesteder, rockskribenter, lokal-arkivarer, rock-nørder, musikere, rock-fans, koncertgængere osv.) som kan fungere som en alternativ vej til indsamling hos museet. Det har været vigtigt for projektet at eksperimentere med, hvor langt man kan komme med indsamling via brugerinvolvering (og her tænkes brugere så bredt som fra spillestedsleder til den 14 årige koncertgænger). Til at hjælpe med at forstå hvilke muligheder og begrænsninger der er ved brugerinvolvering, har vi engageret Rockens Danmarkskort gruppen, som repræsentanter for forskellige typer af bidragere.

Der dukker nu en masse andre spørgsmål op, som måske lægger mere op til at museet tager stilling og laver kriterier, eks.: Som det er nu er det meget mangfoldigt og ikke rockhistoriens Jellingestene, mere flimmer/ mangfoldighed/nutidsmateriale og mindre historiske vejsidehistorier. Skal det ikke skærpes, så der er klarhed omkring, hvad der skal bruges ressourcer på? Hvad skal behandles og registreres? Hvordan opfindes der et systematisk ”tagging” og registerings-system der evt. kan kombineres med museets øvrige samling? Det er nogle gode spørgsmål, som museet kommer til at tage stilling til. Dog har tanken med workshops’ene været at få opbygget et grundlag at tage disse beslutninger på og evt. lade gruppen være med-beslutningstagere på nogle af forholdene.

Så opgaven med at finde typologier blev aldrig rigtig til noget… Men flere deltagere nævnte at folk nok løbende finder ud af, hvad de kan bidrage med ved at se på det allerede eksisterende materiale på sitet (en slags ”stilladsering ved eksemplets kraft”). Der var dog en enkelt gruppedeltager, der afleverede en liste over typer af indhold som Rockens Danmarkskort kan efterspørge. En slags opskriftliste til den potentielle bidrager på siden.

Den ser sådan ud:

Fan-generede historier

Musiker-generede historier

Branche-person generede historier

Videomateriale

Billeder

Tekst

Efterlysninger

Historier fra 60’erne, 70’erne, 80’erne, 90’erne osv.

Jeg kom også selv frem til et par stykker i løbet af workshoppen, så jeg fortsætter listen med:

Retrobeskrivelser/zoom ud/beretninger om en svunden tid

Beretninger fra bag musikkens døre

Scrapbogen (upload dine billeder og gamle koncertbilletter fra et bestemt sted)

Turnéberetninger (hvor spillede I på jeres turné i 1985?)

Internt snak/beretninger (a la Magtens Korridorer, kunne også være to go-go piger på en video der snakker om gamle dage)

Der er nok flere af typerne der er sammenfaldende, og måske matcher deres natur ikke så godt hinanden, men det var nogle bud, som evt. kan lede os videre, hvis det er den retning vi vil gå for at hjælpe potentielle bidragere på sitet.

Det var alt for nu!

Næste workshop afvikles, hvis alt går efter planen, inden årets udgang og der bliver fokus på videreudvikling af sitet.

Rockens Danmarkskort på nettet – og på Roskilde Festival!

2 jul

Kære Rockens Danmarkskort-gruppe og alle andre,

Nu er Rockens Danmarkskort betaversion 1.0 i luften!

Forsiden på Rockens Danmarkskort

Efter en del strabadser og digitale udfordringer findes der nu en første digital version af Rockens Danmarkskort. Desværre blev det aldrig muligt for os at præsentere jeg for de første digitale udkast, men I får nu den endelige beta-version, som jo heller ikke er mere endelig end at vi til efteråret skal evaluere den og komme frem til hvordan vi kan arbejde videre med platformen.

Vi har arbejdet hårdt på at få en del indhold op på sitet inden vi gik i luften. Flere af Jer har også været på arbejde og hjulpet med at lave profiler og historier. Samtidig har Sanne, Mette, Jacob, Lise og jeg været ude og opspore profilmateriale samt anekdoter til stederne. I kan se resultatet her www.rockensdanmarkskort.dk

Vi synes, at det allerede nu er et spændende sted at gå på opdagelse, i stedernes profiler og i de mange historier (billeder, videoer og tekst) der er lagt ind. Men selvfølgelig er planen, at der skal komme endnu flere steder på kortet og vi vil gerne have mange flere historier der beskriver rockoplevelser i alle deres afskygninger. Så vi vil opfordre Jer til at sprede budskabet og linket (www.rockensdanmarkskort.dk) til alle I kan komme i tanke om som mulige bidragydere, folk der ville kommentere indhold eller folk der bare ville synes det var sjovt at gå på opdagelse i indholdet.

Som det er nu, er der åben for bidrag med historier hvis man opretter en brugerprofil, at oprette et nyt spillested kræver endnu en særlig administrator status. Men hvis I eller andre er interesserede i at oprette et nyt sted på Rockens Danmarkskort, så skriv til info@danmarksrockmuseum.dk, og vi hjælper Jer!

Beta-versionen er i drift til midt september, så det er bare med at få den afprøvet indtil da!

Og i øvrigt, så er vi jo på Roskilde Festival og tester Rockens Danmarkskort i Sonic Zone ved Campingscenen/Pavillion-scenen i disse dage.

Jacob introducerer festivalgæster til Rockens Danmarkskort

Hilsen Line

Første grafiske udkast til Rockens Danmarkskort

30 apr

Kære Rockens Danmarkskort-gruppe og alle andre,

Her kommer to første udkast fra Mikkel til, hvordan to sider på websitet Rockens Danmarkskort skal se ud: Spillestedsnedslaget og historiefortællingens-siden.

Det er blot visuelle udtryk for de funktionaliteter, der skal lægges på siderne, egentlig det samme som Jeres mock-ups, men bearbejdet grafisk.

Vi vil meget gerne have  Jeres kommentarer på opsætningen og overskrifterne, giver de mening og kan I se for Jer at de vil kunne omfatte det indehold vi har talt om på workshops’ene?

Det ene er spillestedsnedslaget (på Gimle).

Siden mangler en rubrik med “spillestedets historie” som skal ligge midt på siden sammen med de andre punkter (kuriøse facts etc…) og der mangler en rubrik som opfordrer folk til at bidrage med historier. Men er der andet at kommentere… ???

Det andet er historiefortællings-siden. Mangler her noget for at gøre det mere tydeligt at folk kan bidrage og hvordan?

Vi sender de sidste kommentarer til Mikkel på fredag d. 4.5.(bededag), så lad os høre fra Jer inden da!

Hilsen fra Line (og Jacob og Lise)

Første digitale opstart: Møde i Århus, 29.02

9 mar

Sidste onsdags tog Lise, Jacob og jeg over til Mikkel i Århus for at blive enige om, hvordan de første skridt i udformningen af Rockens Danmarkskort skal udføres.

Et par af de diskussioner vi havde på den sidste workshop var vi nødt til at tage stilling til, inden vi kunne gå i gang med den mere konkrete skitsering af sitet.

Struktur: Vi diskuterede blandt andet om sitets forside og dermed strukturen af sitet skal have en kortfunktion eller ej. I gruppen havde I lidt blandende meninger for og i mod kortfunktionen. Vi blev enige om en forside, hvor der både figurerer et Danmarkskort med en søgefunktion a la Philadelphia-eksemplet (http://www.philaplace.org/map/)  og en alternativ vej ind til historierne, som evt. kan være et tematisk udvalg af anekdoter eller spillestedsprofiler eller noget helt andet….

Social vs. fakta: Som Jeres mock-ups også ledte hen imod forestiller vi os en form for kompromis mellem det faktuelle/leksikale og det sociale site. Så spillestedsnedslagene både kommer til at indeholde informationer om årstal, organisation, genrer, arkitektur, historie mm. og også plads til de mere oplevelses-baserede og subjektive bidrag.

Brugerprofil: Vi havde en lang diskussion om, hvorvidt der skal være brugerprofil på siden eller ej. Vi kom frem til, at der skal være en form for brugerprofiler på siden. Det er der flere grunde til:
1) Man har som besøgende mulighed for at følge aktive/spændende bidragydere på siden,
2) Rockmuseet har mulighed for at få kontakt til bidragydere, hvis de har vigtig info til indsamlingen,
3) Museet har mulighed for at oprette communities,
4) Vi sikrer sitet en vis troværdighed
Til gengæld var vi alle enige om, at det skal være let at oprette sig og flere indgange, så man både kan bruger sit facebook-login, sit twitter-login eller oprette sig på ny. Det er jo imod hvad flere af Jer i gruppen mente, så vi er spændte på om den her løsning kan stå testen…

De ting vi snakkede om vedr. tilstrømning og fastholdelse forsøger vi at imødegå ved en ret udførlig kommunikationsplan for foråret, hvor vi før sitet går i luften vil bede en række folk (samt Jer!) om at bidrage med spillestedsprofiler og historier. Den helt store promovering af kortet sker først senere.

Inspireret af Jeres mock-ups fra sidste workshop har vi lavet en liste over de indholdsenheder, som vi tænker at et nedslag på et sted skal kunne rumme: faktabox, info om scener, arkitektur og årtier hvor stedet havde sin storhedstid, stedets DNA i dag, tidslinje, rundtur, interview med spillestedsperson, spillestedets historie, rockmuseet anbefaler, koncertliste (aktuel, historisk), månedens udfordring, efterlysning, spillestedets lokale relationer (fx Gimle og Roskilde Festival), billedgalleri, link til hjemmeside, tagging, anekdoter: mit Gimle/Vega os.

Denne liste er i første omgang en bruttoliste, der skal bruges som udgangspunkt for, at jeg (Line) og et par andre fra museet kan gå ud og samle indhold til fire cases på steder, der kan ligge på kortet (disse cases bliver Gimle, Roskilde Festival, Thomas P. Hejles Ungdomshus og et spillested fra 60’ernes Tåstrup-egn). Når vi har lavet disse cases håber vi på at få en lidt mere klar skabelon for spillestednedslag, som Mikkel kan skabe på et første udkast til Rockens Danmarkskort-siden.

Den skabelon vil I få i løbet af foråret, og vi vil bede Jer lave nedslag for steder, der er figureret i de historier i allerede har fortalt på de første to workshops.