Archive by Author

Satellitmodel

3 mar

Her på bloggen har vi før skrevet om vores samarbejdspartnere Roskilde Bibliotek og Den Gamle By i Aarhus. Samarbejdet med begge institutioner er et led i vores såkaldte satellitmodel for Rockens Danmarkskort, hvor projektet er fysisk tilstede hos en række lokale ABM-institutioner (Arkiv-Bibliotek-Museum). Satellitmodellen er en måde at sikre en geografisk spredning og en større kontaktflade med brugere over hele landet. Derudover kan projektet drage fordel af den lokale motivation og engagement samtidig med at vores samarbejdspartnere får stillet en konkret platform til rådighed til indsamling og formidling. I øjeblikket består den fysiske udgave af Rockens Danmarkskort af en touchskærm med et lokalt udsnit af et Danmarkskort med knappenåle, der leder hen til de pågældende steders profiler på beta-versionen af Rockens Danmarkskort. Da det stadig kun er beta-versionen der er online, har et klikbart kort fungeret som en god indgang til de lokale steder.

 

Rockens Aarhuskort som en del af udstillingen Aarhus Rocks! 1960-2014 i Den Gamle By

 

Fra november 2014 og indtil marts i år er skærmen også en del af udstillingen ’Da rocken kom over broen’ på Øhavsmuseet Langeland. Her er fokus på pigtråd og de steder hvor der har været pigtråds- og popballer på Langeland.

 

Publikum går på opdagelse på Rockens Langelandskort

 

I den kommende tid er vi ved at planlægge en udstilling i Helsingør i samarbejde med Helsingør Kommunes Museer og Helsingør Kommunes Biblioteker. Denne udstilling kommer vi helt sikkert til at skrive mere om senere på foråret.

Rockens Danmarkskort på Roskilde Festival 2014

8 jul

Danmarks Rockmuseum var, som vi plejer, til stede på den netop afsluttede Roskilde Festival. I år havde vi allieret os med Roskilde Bibliotekerne og Bibzoom (Bibliotekernes digitale musiktjeneste) omkring en stand med navnet Lyttesalonen. Her var der forskellige aktiviteter som f.eks. Mixagon (en interaktiv remix-installation), live-lytteklubber om Haim, Jenny Wilson og Mø samt muligheden for at lytte til 1-minuts-podcasts om 127 Roskilde-aktuelle bands.

 

‘Lyttesalonen’ lå lige til venstre for Pavilion scenen.

Rockens Danmarkskort var selvfølgelig også med på standen med 8 udvalgte historier fra kortet. Ved hjælp af en ipad blev historierne vakt til live gennem ‘augmentet reality’ og festivalgæsterne kunne f.eks. opleve historien om Mælkepoppen i Aalborg eller se smalfilmsoptagelser fra Roskilde Festival 1976.

Med en ipad kunne publikum bringe historier fra musikkens mødesteder til live.

 

Nye samarbejdspartnere

18 jun

Selvom der ikke har været så meget aktivitet her på bloggen på det sidste, er det ikke fordi Rockens Danmarkskort-projektet er gået i stå. Tværtimod har vi haft travlt med nye samarbejdspartnere og en mini-udstilling på Roskilde Bibliotek. Vi har bl.a. etableret et formelt samarbejde med Dansk Live – Interesseorganisationen for Festivaler og Spillesteder. Sammen med dem og Jan Sneum præsenterede vi Rockens Danmarkskort for Dansk Lives medlemmer og andre aktører fra livebranchen på Dansk Lives seminar ‘Live Miljøet Mødes’ i Tivolis Koncertsal. Derudover har vi etableret en officiel ‘rockarkæolog’-gruppe med en række dedikerede rockarkæologer fra hele landet. De ligger alle inde med en fantastisk masse viden og materiale, og vi glæder os over at de vil være med til at bære Rockens Danmarkskort endnu videre.

Som skrevet har vi også haft gang i en mini-udstilling i samarbejde med Roskilde Bibliotek. Den fokuserer på Rockens Roskildekort og fortæller historier fra byens mange spillesteder og selvfølgelig den store festival. Den står på Roskilde Bibliotek hele juni måned og alle er selvfølgelig velkomne til at besøge den.

Udstillingen Rockens Roskildekort står på Roskilde Bibliotek hele juni måned.

Udstillingen Rockens Roskildekort står på Roskilde Bibliotek hele juni måned.

 

 

 

Konference: Rethink Participatory Cultural Citizenship

11 dec

Advarsel: risiko for et meget langhåret indlæg

I dagene 14. til 16. november deltog jeg (Mette) i konferencen Rethink Participatory Cultural Citizenship arrangeret af Aarhus Universitet i samarbejde med Aarhus 2017 (Aarhus skal være europæisk kulturhovedstad i 2017 og de har store ambitioner: http://www.youtube.com/watch?v=ngjrqylnaCE). Konferencen havde deltagere fra mange forskellige fagligheder og mange forskellige nationer; forskere fra bl.a. informationsvidenskab og kunst- og kulturvidenskaberne samt aktivister og folk, der til hverdag arbejder med deltagelse og frivillighed – alle med det formål at diskutere deltagelse i dets mange former. I 3 dage fik jeg lov til at opsnuse og diskutere en masse viden, som ligger uden for mit primære fagfelt (musikkultur og æstetisk kommunikation), så følgende kan måske virke basalt for eksperter i deltagelse 🙂

De gennemgående temaer og diskussioner på konferencen gik især på hvilken rolle selve deltagelsen spiller i alle de deltagelsesorienterede projekter; hvad enten det drejer sig om forskningsprojekter, offentlige udviklingsprojekter, publikumsinddragende kunstværker eller digitale projekter som Rockens Danmarkskort.  Anser man sine deltagere som netop deltagere eller i stedet som brugere, publikum, informanter eller forbrugere? Anser man deltagerne som eksperterne eller ligger den væsentlige ekspertviden et andet sted? I forlængelse af dette var der også enkelte kritiske indlæg omkring hele deltagelsesbegrebet: for hvis skyld foregår deltagelsen og hvem gavner det? Er det blot en tendens som offentlige institutioner har set sig nødsaget til at indoptage pga. udviklingen i sociale medier? Yderligere blev der stillet spørgsmålstegn ved sammenstillingen mellem deltagelse og det at være medborgere i et fællesskab. Hvis deltagelse er lig med medborgerskab, hvad så med dem, der ikke ønsker at deltage. Er de så i mindre grad medlem af fællesskabet? Deltagelse kan skabe grænser og ekskludere folk fra fællesskabet, hvilket er en vigtig pointe at have for øje – især i forbindelse med museers fokus på brugerinddragelse i udstillinger. Det er jo ikke selvskrevet, at brugerne vil følge med alle de gode idéer, vi får på museerne 🙂

Overordnet var der dog en positiv holdning til det nuværende fokus på deltagelse og brugerinvolvering, og rigtig mange så et demokratisk potentiale i, at der bliver skubbet til tidligere magtstrukturer og vidensinstitutioner. Især inspirerende oplæg fra de to keynote speakers Leah Lievrouw og Christopher Kelty (begge fra Department of Information Studies på UCLA) satte diskussionen omkring den allestedsnærværende deltagelse i perspektiv.

Leah Lievrouw introducerede i sin præsentation begrebet commons knowledge (hvilket måske bedst kan oversættes med vidensfællesskaber), som dækker over projekter, hvor deltagerne går sammen om at skabe ny viden og diskutere eksisterende. I disse vidensfællesskaber er det ikke eksamensbeviser eller antallet af publikationer, der er statusgivende, men i stedet aktiviteter der fremmer fremkomsten af ny viden og diskussioner. Fællesskaberne skubber derfor til traditionelle vidensautoriteter som offentlige institutioner, museer og universiteter, som enten kan forsøge at fastholde deres position som autoritet eller indoptage og gå i dialog med de nye vidensfællesskaber. Wikipedia er skoleeksemplet på et vidensfælleskab – eller retter en mængde af fællesskaber, som samler sig omkring både generelle og mere specifikke emner. Selvom Rockens Danmarkskort kommer inde fra en museumsinstitution, har projektet potentiale til på sigt at blive et sådan vidensfælleskab for dansk musiks mødesteder og spillesteder. I grundtanken bag Rockens Danmarkskort ligger der en forståelse af, at alle kan være med til at kortlægge musikkens mødesteder og de musikalske oplevelser vi har på stederne. Brugerne er jo netop eksperter, fordi kortet tager udgangspunkt i deres oplevelser eller i deres specifikke materiale eller viden.

En del af egenskaberne ved 'commons knowledge' ifølge Leah Lievrouw

En del af egenskaberne ved ‘commons knowledge’ ifølge Leah Lievrouw

Christopher Kelty gav et historisk rids over deltagelse som begreb: fra nogle af de første offentlige projekter med borgerinddragelse i 1950’erne og 1960’erne (bl.a. inden for boligbyggeri og byudvikling) til de nyeste projekter inden for crowdsourcing og crowdfunding, hvor deltagerne i den mest ekstreme grad bliver til forbrugere, der med deres penge eller tid får indflydelse på produkter.  Endvidere opstillede Kelty en typologi eller en karakterisering af forskellige former for deltagelse:

 • Volatile participation: alle aspekter af et projekt eller organisation er omfattet af deltagelse og alle grænser og traditionelle måder at gøre tingene på er opløst. Eksempel: Anonymous-bevægelsen
 • Stable participation: deltagelse er her lig med indflydelse og påvirkning, men eksisterende hierarkier bevares. Eksempel: Zooniverse (samling af primært naturvidenskabelige projekter, hvor civilsamfundet kan deltage og hjælpe forskere med indsamling og analyse af data, se https://www.zooniverse.org/)
 • Extractive participation: et redskab til at udvinde de gevinster eller ressourcer, der kommer ud af deltagelsen – ofte med det formål at omsætte deltagelse til økonomisk gevinst. Eksempel: Facebook

De tre kategorier skaber en skala, der kan være gode at have i baghovedet i forhold til hvilken tilgang man har til sine deltagere.

Christopher Kelty og hans karakteristik af deltagelse

Christopher Kelty og hans karakteristik af deltagelse

Der var desuden en masse spændende forskningsprojekter, der blev præsenteret på konferencen. Et af dem foregik udelukkende via en kassettebåndoptager: The Consortium for the Presevation of Cassette Tape er et projekt på Participatory IT på Aarhus Universitet ledet af Søren Bro Pold, Morten Riis og Andrew Prior. Projektet går ud på at sætte fokus på den optage- og afspillepraksis, der eksisterer omkring kassettebåndoptageren og hvordan den kan facilitere, at folk deler erindringer og oplevelser. Vi (eller tidligere generationer) er vant til at optage vores egen stemme på bånd og kender fornemmelsen af at optage, afspille, spole tilbage og optage over. En af pointerne med projektet er, at folk er villige til at dele intime detaljer om dem selv og deres liv, fordi båndoptageren kan skabe et intimt rum – ligesom dengang vi sad på børneværelset og optog lyden af vores egen stemme eller musikken fra radioen. Vi husker båndet og båndet husker os! Det kunne være en sjov idé at bruge kassettebåndoptageren som en del af en fysisk installation til Rockens Danmarkskort – som en form for stilladsering omkring brugerbidrag kunne båndoptageren fungere som et intimt rum, hvor publikum deler deres koncertoplevelser og på den måde donerer deres historie til Rockens Danmarkskort.

Et andet projekt jeg vil nævne er Tom Nielsen (fra Arkitektskolen i Aarhus) som er i gang med et forskningsprojekt omkring musikscenen i Manchester i slut-1970’erne og hvordan bands som Joy Division, Buzzcocks og The Fall blev inspireret af selve den fysiske udformning af den tidligere industriby. Hele denne post-punkscene (og den efterfølgende udvikling med Madchester og Oasis) har givet Manchester et image som kreativ by, som byen nu lever videre på. Nielsen snakkede i sit oplæg om hvordan øvelokalemiljøer og pladestudier voksede frem (som f.eks. pladeselskabet Factory Records med deres The Hacienda Club) og indtog de forladte industrihaller og boligkomplekser – hvilket Nielsen mente, kunne høres i musikken. En spændende tanke at f.eks. de fysiske omgivelser i et øvelokalemiljø kan spores i selve det musikalske udtryk for de øvende bands eller at en popklub i en lille jysk by har fået byens unge til at prøve kræfter med musikken på egen hånd.

På konferencens tredje og sidste dag deltog jeg i et projekt, der kaldes Talkaoke. Konceptet er udviklet af det britiske kunstnerkollektiv The People Speak og er et mobilt pop-up talkshow centreret omkring et rundt ufo-lignende bord med en vært i midten (se billederne). Lyd og musik leveres gennem indbyggede højtalere og hele seancen projiceres op på en væg, så alle – hvad enten de er med i samtalen eller ej – kan følge med.

Talkaoke bordet

Talkaoke bordet med Pernille Kølbæk i midten

Der var masser af mennesker omkring talkaoke bordet

Der var masser af mennesker omkring Talkaoke bordet

The People Speak har flere gange været i Danmark med Talkaoke (bl.a. som en del af Aarhus Festuge og COP15 i København, http://www.talkaoke.com/) og projektet lever nu videre med Pernille Kølbæk i Danmark, som har udviklet sit eget bord i samarbejde med Digital Aesthetics Research Center på Aarhus Universitet (http://darc.imv.au.dk/). Tanken bag Talkaoke er at facilitere dialog og invitere til samtaler, der ellers ikke vil finde sted – her mellem konferencedeltagerne. Jeg har deltaget i mange Talkaoke sessioner og dette var en af de mest vellykkede, jeg har været med til. Man kunne mærke at deltagerne havde rigtig meget at snakke om og tre dages inspirerende oplæg og diskussioner blev vendt og drejet i samtaler, der ellers ikke havde fået lov at komme til orde, fordi tiden tit er knap til sådanne arrangementer. Talkaoke kan fungere som en uformel form for deltagelse, der kan være et godt udgangspunkt for en videre inddragelse eller skabelse af nye idéer – eller blot facilitere samtale mellem mennesker.

Alt i alt en meget inspirerende konference med masser af nye inputs!

Samarbejde med Den Gamle By

28 nov

Rockens Danmarkskort har fået endnu en samarbejdspartner i Den Gamle By. Den Gamle By arbejder i øjeblikket med udstillingen ‘Aarhus rocks! 1960-2014′, som åbner i maj 2014. Udstillingen skal handle om den aarhusianske rock- og pophistorie og hvordan Aarhus har udviklet sig som musikby. I forlængelse af dette arbejde var det selvfølgeligt naturligt at indgå et samarbejde med Rockens Danmarkskort for at skabe et Rockens Aarhuskort. Den Gamle By er derfor nu i gang med at oprette en masse nye steder på Rockens Danmarkskort, som kan være med til at fortælle historien om de musikalske mødesteder, der har haft stor betydning i Aarhus’ rockhistorie. Adressen Frederiksgade 72 i Aarhus Midtby har f.eks. lagt hus til ikke mindre end 5 steder (og måske endda endnu flere) spille- og dansesteder: fra pigtrådstemplet Boom Dancing Center til diskoteket David Crockett, som desværre måtte lukke i 1996 på grund af en fatal knivepisode. Mange af Aarhus’ store haller har også lagt gulv til en del musik gennem tiden. F.eks. spillede Jimi Hendrix en kun 20 minutter lang koncert i Vejlby Risskov Hallen – Hendrix måtte gå af scenen på grund af sygdom og et vist lidt for højt forbrug af sovepiller. Vi glæder os til at få endnu flere legendariske Aarhus-steder og historier på Rockens Danmarkskort!

Co-creation workshops

11 nov

I løbet af august og september måned søgte vi samarbejdspartnere til en co-creation proces med henblik på at kvalificere kravspecifikationer og funktioner til Rockens Danmarkskort. Formålet har været at videreudvikle og kvalificere de indsigter vi allerede har opnået med participatory design-gruppen og i endnu højere grad teste hvad den ’almindelige’ bruger langt fra museet kan se af mening i projektet.

Valget faldt på det digitale konsulentbureau Advice Digital, fordi de er rigtig skarpe på hvordan brugernes behov opfyldes bedst og det skisma, der er mellem brugernes oplevelse og museets behov for indsamling og dokumentation.

Her i oktober og november har vi så sammen med Advice Digital afholdt to workshops med en gruppe af fantastisk engagerede deltagere. På den første workshop kortlagde vi bl.a. selve koncertoplevelsen og hvad deltagerne egentlig ønskede at dele fra deres oplevelser – både før, under og efter.

2013.11.11 - Workshop 1

2013.11.11 - Workshop 2

Herefter skulle deltagerne forholde sig til en hjemmeside, der favner dansk rockhistorie; hvordan ser den ud og hvilke indholdselementer er vigtige at have med. Deltagernes idéer og tanker blev samlet på en masse plancher, som kan bruges som mood-boards i forhold til at kvalificere funktioner og interaktionsdesign for Rockens Danmarkskort. Med udgangspunkt i deltagernes input udviklede Advice Digital fire designprincipper, som den digitale platform kan gøre brug af:

–          Den personlige mixer

–          Den taktile oplevelse (touch first)

–          Opdagelsesrejsen i det store univers

–          Tydelige stemmer

Netop det sidste princip fremhævede rigtige mange af deltagerne til workshop nummer 2 som vigtig for dem: det skal være tydeligt hvornår indhold kommer fra museet og hvornår indhold kommer fra andre former for brugere. Mange af dem nævnte også at indhold skal verificeres af museet, så der er en gennemskuelig adskillelse mellem de forskellige former for indhold. En tanke der også har været til stede ved den forrige runde af workshops; forholdet mellem det mere leksikale indhold versus det sociale indhold. Museet skal altså ikke være bange for at kuratere indholdet, men samtidig skal det sikres, at brugere stadig har lyst til at donere deres oplevelser eller deltage i diskussioner – det er jo netop ved brugernes deltagelse at platformen bliver levende.

Til workshop nummer 2 skulle deltagerne yderligere bl.a. tage stilling til de ’wireframes’ som Advice Digital har tegnet og diskutere de forskellige elementer og afslutningsvis prioritere mellem dem. Et eksempel på et ’wireframe’ for forsiden er dette:

2013.11.11 - wireframe

Her er det især designprincippet ’den personlige mixer’, der tydeligt gøres brug af. Deltagernes input har været rigtige spændende at høre og de er en kæmpe hjælp for os i den næste tid, hvor der er en masse afklaringer, der skal tages stilling til i forhold til videreudviklingen af platformen og indsamlingen af indhold.

Om to ugers tid skal vi holde et afsluttende arbejdsmøde, hvor Advice Digital skal overlevere deres anbefalinger til kravspecifikationer og stilladsering af brugeradfærd. I hører nærmere her på bloggen, når det sker  🙂

Nyt fra Rockens Danmarkskort

10 jul

Det er stykke tid siden der er sket nyt her på bloggen, men det er ikke fordi projektet har ligget stille. Line har, som hun har skrevet tidligere, trukket sig lidt tilbage fra processen og det er nu projektgruppen på Danmarks Rockmuseum, der kører udviklingsprocessen videre – med Line på sidelinjen og nogle gange også her på bloggen.

Der kommer stadig løbende nyt materiale ind på beta-versionen og senest er Huset i Magstræde og Nørrebrohallen blevet oprettet.

Pr. 1. juni er jeg (Mette) blevet projektansat på Rockens Danmarkskort-projektet, og vi har her på rockmuseet arbejdet videre med kravspecifikationer til den næste version af platformen. Dette har bl.a. også involveret arbejde med og inspirationssøgning omkring de mange forskellige brugere, som kan uploade og bidrage med materiale på Rockens Danmarkskort. Netop en forståelse for de forskellige brugere og de situationer der vil opstå i deres møde med platformen er vigtig i et brugergenereret projekt som Rockens Danmarkskort.  Disse brugere er f.eks. de private brugere og musikfans, spillesteder og andre kulturinstitutioner, fagnørder og rockarkæologer, lokalarkiver og museer, musikere og branchefolk samt endelig Danmarks Rockmuseum selv. På Rockens Danmarkskort kan skabelsen af værdi for de enkelte brugere være forskellig alt afhængig om du er en privatperson, der vil dele din historie eller diskutere en bestemt koncert; et lokalt museum der vil formidle den væsentlige betydning kommuneskolernes aulaer havde for den lokale musikkultur eller et spillested, der i samarbejde med sine gæster, vil fremvise sit steds helt særlige stemning og mulighed for at skabe de perfekte rammer om musikoplevelsen – hvad enten stedet havde sin storhedstid i 80’erne eller brager derud af nu. Disse brugssituationer og de enkelte brugers anvendelse af Rockens Danmarkskort har også betydning for det materiale, der kommer ind på kortet. Fra de professionelle fotografers billedmateriale over privatpersoners billetstumper og koncertoplevelser til musikeres historier om det sagnomspundne backstagelokale og det fedeste publikum. Den næste version af platformen skal altså også tage højde for den store forskellighed der er i materialet.

Vi har også haft en snak med bl.a. Lone og Mie fra MMEx (Meaning Making Experience – center for digital museumsformidling. Læs mere om dem her: http://mmex.dk/), som er en af samarbejdspartnerne på Rockens Danmarkskort. De har bl.a. sparret med os i forbindelse med et udbud om kvalificering af kravspecifikationer og funktioner til Rockens Danmarkskort (læs om udbuddet her: http://www.danmarksrockmuseum.dk/Secondary/Nyheder/Rockmuseet+s%C3%B8ger+digitale+udviklere+til+Rockens+Danmarkskort#Rockmuseet%20s%C3%B8ger%20digitale%20udviklere%20til%20Rockens%20Danmarkskort).

Udbuddet handler om en co-creation proces vi vil køre i efteråret med hovedfokus på brugerinvolvering og netop kvalificeringen af kravspecifikationer til den næste version af den digitale platform. Men det kommer I til at høre endnu mere om efter sommerferien. Rigtig god sommer!

Her følger et udkast til de kravspecifikationer, som vi skal arbejde videre med i efteråret. I må meget gerne komme med kommentarer – positive som negative.

Tekniske funktioner
 • Kortfunktion
  • Navigation og zoom
  • Database: CHAOS eller Cumulus (fremtidssikring af indhold)
  • API/webservice mellem database og frontend
   • Indlejring af udsnit af kort på andre sites (samarbejdspartnere)
 • Softwarearkitektur (brugerinterface – admin.interface – database)
 • Open source baseret
 • Wiki-tankegang – alle opslag og bidrag er åbne
 • Mulighed for høstning af materiale fra andre kilder (twitter, instagram)
 • Metadata oprettes automatisk ved bidrag
 • Bidrag oprettes under Creative Commons licens
 • Håndtering af tekst, video, lyd og foto samt embedding af youtube, vimeo osv.
Visuelt design (brugerinterface)
 • Kort
 • Responsive design: cross-browser, cross-platform, cross-device funktionalitet
 • Mulighed for redaktion og kuratering af brugerinterface fra administrators side (museet) til kampagner, temaer, ’månedens historie’
 • Søgefunktion + tags + tidslinje
Brugerkontakt
 • Profilbaseret
 • Brugermoderation: rating eller samlinger
 • Sociale funktioner: ’like’ et band, sted eller emne og få opdateringer (tilhørsforhold og identifikation)
 • Crowdsourcing
 • Flere muligheder for at bidrage: historier, steder, kommentarer, samlinger, tagging
  • Tærskel for bidrag skal være lav (mulighed for ’halve’ historier)
 • Deling via Twitter, Facebook og andre sociale medier: ”Jeg har oprettet en historie på Rockens Danmarkskort, læs den her”. Hashtag: #Rockkort