Arkiv | januar, 2012

Workshop2

9 jan

Så har vi også haft den anden workshop i luften. Denne gang handlede det igen om at fortælle historier om rockmusik og steder i Danmark. Men i modsætning til første workshop, hvor der var medbragt plancher med stedsspecifikke rockhistorier, var der denne gang fokus på at få historierne frem via interviews og samtaler, og vi var spændte på hvilke historier det ville føre til. Det endte med, at der kom nye historier på bedding, men også at nogle af historierne fra sidst blev genfortalt. Og til slut kom der bud på, hvad Rockens Danmarkskort skal undgå at blive.

Dagen bestod af flere runder af interviews samt en gruppeopgave, hvor der skulle skabes små “drømme-lydreportager” til Rockens Danmarkskort. Til sidst var der en skriveøvelse om Hvad Rockens Danmarkskort ikke må blive til? Alle tre dele af workshoppen har jeg forsøgt at præsentere her i indslaget, så det er altså et LANGT indslag.

Interviewrunder:

I interviewrunderne var udgangspunktet at undersøge, hvor stram eller løs en skabelon, der kan sættes på historiefortælling og også hvilke spørgsmål folk havde lyst at stille hinanden indenfor emnet ”rockmusik og steder i Danmark”. I første omgang kunne der vælges mellem temaer med en forudbestemt interviewguide. I anden runde var de samme temaer på spil, men det stod frit hvilke spørgsmål, der kunne bruges. I sidste runde var ordet frit, og man kunne spørge sin partner ind til alt mellem himmel og jord, så længe det var relevant i forhold til rockmusik og steder i Danmark.

Nedenunder har jeg indsat et diagram, der giver lidt overblik over, hvilke temaer der blev valgt i første og anden runde (det er nok nødvendigt at klikke ind på det for at kunne se teksten ordentligt), og nederst en liste over de spørgsmål interviewerne selv fandt på i sidste runde. Jeg har også lige sat et par eksempler på historier ind via lydfiler, som godt nok bærer lidt præg af at der var noget støj i rummet! (OBS: Der blev interviewet 10 gange pr. runde, dvs. 20 optagelser, men desværre er der gået fire lydfiler tabt.., så hvis du sidder og mangler nogle pointer nede i opsummeringen, så tilføj meget gerne, for jeg har altså desværre ikke fået hørt alle interviews!).

De temaer der blev valgt i runde 1 og 2:

Et interview om tema 7: fortæl om et sted, der bør være med på Rockens Danmarkskort.

LYT: tema7

Et interview om tema 2: fortæl om et sted, der har haft betydning for dit forhold til musik.

LYT: tema2

Et interview om tema 3: fortæl om et sted, der har haft betydning for dit forhold til musik, men som ikke findes mere.

LYT: tema3

(Jeg vil lige tillade mig at komme med min helt egen kommentar her: Interviewet til tema 3 (herover) om Café Boheme i Skanderborg var sjovt at høre for mig, fordi jeg selv er kommet på dette sted, da jeg var gymnasieelev. Jeg kan huske det som et sted, hvor der ikke så ofte var koncert, men hvis der var, var der godt proppet. Der var også god chance for at jeg kendte nogen af dem der spillede. Det kunne være sjovt at vide mere om stedet og hvem der stod bag, hvorfor det stoppede? Senere kom der et ungdomshus i Skanderborg, hvor der spillede lignende nye unge bands, mon det har noget med Café Boheme at gøre, og findes ungdomshuset egentlig endnu?… )

Spørgsmål interviewerne selv fandt på i runde 3:

Fortæl om alle de steder du har været til koncert

Hvad var den bedste koncertoplevelse nogensinde?

Hvor er det mest specielle/underfundige sted du har været til koncert?

Hvilke steder vil du fremhæve i forhold til talentpleje indenfor rockmusik?

Fortæl om koncertoplevelser du har haft på Viften i Rødovre?

Fortæl om et band som du forbinder med et bestemt sted i Danmark.

Hvad ved du om musiksteder syd for Kongeåen?

Hvor har du haft oplevelser med dit band?

Nævn et band du forbinder med din hjemegn?

Hvad er Musicon i Roskilde?

Som I kan se, bliver der i et interview snakket om ”hvide pletter” på Rockens Danmarkskort, sådan forstået at store områder i Danmark faktisk er godt gemt væk fra det store danske musikmediebillede, f.eks. området syd for Kongeåen. Hvad sker der på rockscenen i Christiansfeldt og Sønderborg? Kan Rockens Danmarkskort være med til at fylde ud i disse ”hvide pletter”? Hør interviewet her ………

LYT: frit tema- musiksteder syd for Kongeåen

Og her er interviewet til tema: Hvor har du haft oplevelser med dit band?

LYT: frit tema- bedste oplevelser med eget band

I første runde kan jeg høre, at flere interviews udvikler sig i deres egen retning, og de forud formulerede spørgsmål bliver tit overflødige, men ikke i alle tilfælde. I anden runde sagde interviewerne generelt lidt mindre og lod blot fortælleren styre interviewet. Men interviewene i runde 1 og 2 minder generelt om hinanden, og de var jo også baseret i de samme temaer. Til gengæld blev der opfundet nogle nye spørgsmål i sidste runde, f.eks. om steder med særlig betydning for talentpleje, om bands der forbindes med bestemte steder, underfundige koncertsteder og også musiksteder syd for Kongeåen! Her dukkede nogle interessante perspektiver op, som måske engang kan give basis for ”indgange” eller søgninger på Rockens Danmarkskort, eks. talentpleje, underfundige koncertsteder eller lokalband.

Hvad blev vi så klogere på ved den aktivitet?

Måske tør jeg svare lidt på det spørgsmål med et par punkter herunder:

-Alt for stramme rammer om historierne virker ikke som en god idé, da historierne alligevel har det med at bevæge sig i deres egen retning, og så kommer spørgsmålet til at stå som lidt fjollede og urelevante.

-Samtidig fornemmer jeg også, at vi ikke alle sammen går rundt med et væld af historier om spillesteder og koncertoplevelser på lommen, men nærmere har én eller to, som vi husker, og måske kun husker lidt fragmenteret. Måske er det ikke altid de konkrete bands eller den specifikke aften der dukker op, men nærmere opsummeringer af længere forløb og flere forskellige steder, som vi tolker har betydning for os og vores forhold til rockmusik…

-Der er noget forfriskende ved at blive stillet spørgsmål, der skal svares på her og nu, men samtidig kan der være historier og beskrivelser som det kræver lidt research at komme op med, det bør der nok også være mulighed for på Rockens Danmarkskort.

-I historierne er der en god blanding af personlige anekdoter og beskrivelser af stemninger samt mere overordnede vurderinger af, hvilke steder der har betydning for rockmusik i Danmark.

-Der er også nogle historier, som jeg har lidt svært ved at placere på et kort (oplevelser med musik i radioen og et musikmiljø i en by kan måske være svære at sætte nål på i et landkort…..), og jeg spørger mig selv hvorvidt historierne skal kunne placeres på et kort eller ej….?

Føj endelig punkter til denne liste, hvis du er kommet i tanke om nogle overvejelser med relevans for fremtidens Rockens Danmarkskort, som interviewrunderne har sat i gang hos dig! Eller hvis du er uenig i noget af det jeg skriver!

“Drømme-lydreportager”

Efter interviewrunderne blev der arbejdet med “drømme-lydreportager” til Rockens Danmarkskort. Der var tre grupper, hør deres reportager her og deres overvejelser over hvad en “drømme-lydreportager” skal være.

(PS: Gruppe 1 havde også overvejelser, men de blev desværre ikke båndet, måske kan I huske dem og tilføje dem?)

Gruppe1

Gruppe2 incl. overvejelser

Gruppe 3

Gruppe 3’s overvejlser

Hvad Rockens Danmarkskort ikke må blive til?

På baggrund af dagens aktiviteter var der til sidst en skriveopgave om Hvad Rockens Danmarkskort ikke må blive til?

I punkter har jeg forsøgt at opsummere de (ret mange) meninger der er i gruppen, om hvad vi skal undgå at Rockens Danmarkskort bliver til:

-ikke for flyvske historier, man skal huske at holde sig til noget konkret.

-ikke for videns- og informationsorienteret, i stedet lægge vægt på den individuelle oplevelse

-historierne på kortet skal ikke udelukkende være om de ukendte

-historierne skal ikke komme fra én slags kilde, men mange (lokalradio-reportager, fortællinger fra spillesteder, professionelle medier osv.)

-pas på med lange historier! de skal virkelig være gode før man gider lytte.

-undgå lange faktafortællinger! det er vildt kedeligt, hvis man ikke selv har været på stedet.

-kortet skal ikke kun være lyd eller billeder, vigtigt med mange medier

-det skal ikke være svært/indviklet at bruge

-ikke for løse og ukonkrete historier

-ikke fiktion

-ikke blot larm

-oplevelse og fakta må ikke gå i ubalance: for meget fakta kan blive for tørt, for meget oplevelse bliver for subjektivt (og historierne kommer til at minde for meget om hinanden)

-fokus på stedet må ikke mistes, lav en ramme, så det er klart for folk at stedet er i centrum

-undgå den rene nostalgi, historier fra gamle dage er fede, men…. det kan også blive nostalgi ude af kontrol.

-anekdoter er fede…. Men skal virkelig balanceres så de ikke bare bliver uinteressante indforståede historier som kun er af interesse for dem der var der.

-ikke fragmentarisk, men leksikalt/kulturhistorisk

-skabe orden i kaos, ikke skabe kaos i orden

-ikke dokumentere alt mellem himmel og jord, men specifikke hovedfortællinger

-fakta er basis, uden sted/hvor/hvem/hvornår er der ingen idé i at lave et rockens danmarkskort.

-ikke for ensartet medievalg (f.eks. kan fakta være i tekstbox, anekdoter i audio/tale, følelser i billeder/lyd, dokumentation i billeder etc. )

-alt skal ikke blot kunne lægges ind på kortet, bidrag skal vægtes og filtreres i forhold til ”prime” værdi

-interview med bands skal næppe være på rockens danmarkskort, men i et opslag om bandet et andet sted på en anden platform etc.

-et kort viser steder i forhold til andre steder/ et kort er ”fakta” med merværdi i form af erindringer/anekdoter/fortællinger etc.

-ikke være statisk, vigtigt at der er dynamik (billeder, lyd, liveoptagelser, interview)

-ikke uoverskueligt og ustruktureret, vigtigt med overordnede linier, design, lettilgængelighed, brugerinddragende

-ikke tilfældigt

-ikke den ligegyldige personlige historie, der ikke er speciel eller giver nyt til brugeren.

-må ikke være for bottom-up drevet, så det skøre, skægge, irriterende, dårligt formidlede får forrang.

-ikke være amatørens danmarkskort

-man skal passe på med at lade fakta fylde for meget, fakta skal være en biting, mens oplevelse/følelser skal bære kortet.

-indholdsmæssigt skal man passe på med at kortet bliver 90% fanoplevelser. Fanoplevelser er skønne, men har det med hurtigt at komme til at minde om hinanden.

-hvordan undgår man at steder med lang historie ikke drukner i for mange historier og klip., hvem prioriterer hvad der skal med?

-ikke upersonligt

-ikke ukritisk

-ikke overfyldt

-fakta skal helst ikke stå alene, de personlige historier skal heller ikke

-ikke endimensionelt

-ikke kedelige tøvende fortællere

-ikke elitært og okke belærende

-ikke informationsoverload, der skal være balance mellem information, lyd/billeder og historien.

-ikke rent auditivt, der skal billeder på.

Det er jo mange, og måske også lidt forskellige, meninger, om hvilken vej Rockens Danmarkskort ikke skal gå og også et par hints om hvilken vej det gerne må gå i. Blandt andet har jeg bidt mærke i, at skellet mellem facts og oplevelser/følelser dukker op et par gange, hvilket det også gjorde i løbet af workshoppen, det kommer vi nok til at snakke om igen……

På workshop3 d. 15. feb. skal vi snakke videre om Rockens Danmarkskort og hvad det skal og ikke skal være, samt hvad formen på den gode stedsspecifikke rockhistorie er. Mikkel, Jacob og jeg skal i den nærmeste fremtid arbejde med at planlægge workshop3 på baggrund af de to første workshops, og de spørgsmål og dilemmaer der bør opklares inden Mikkel skal i gang med at lave den første mock-up (prøveversion) af Rockens Danmarkskort.

Hvis I har nogle brændende tanker om, hvad der bør diskuteres på næste workshop er vi selvfølgelig også åbne ører!

Hilsen fra Line